Gå til hovedindhold

Fokus på udvikling

I departementet har vi fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling gennem bl.a. udviklingssamtaler, skræddersyede kurser, karriereafklarende samtaler og mobilitetsmuligheder på ministerområdet.

Indhold

    Vi er en ambitiøs arbejdsplads, hvor du hurtigt får selvstændigt ansvar og mulighed for at være med til at sætte et fingeraftryk på det danske samfund.

    Fagligt udfordrende arbejde tæt på den politiske proces

    I Transportministeriet beskæftiger vi os med teknisk udfordrende og økonomisk tunge projekter. Som medarbejder i departementet bliver du en del af stærke faglige miljøer, og du styrker din handlekraft, beslutningsdygtighed og dine analytiske evner. Ligeledes udvikler du din evne til at forstå og overskue komplekse faglige problemstillinger og omsætte denne viden til en konkret politisk kontekst og dagsorden.

    I departementet arbejder vi bl.a. med samfundsøkonomiske analyser, der kortlægger fremtidige udfordringer og muligheder i Danmarks infrastruktur. Vi manøvrerer i krydsfeltet mellem en landspolitisk dagsorden og kommunalpolitiske interesser, hvilket gør opgaverne nuancerede og stiller høje krav til vores faglige kompetencer.

    Vores jurister sidder med bl.a. regulering og policyudvikling, og de arbejder tæt sammen med andre faggrupper om specialiserede og komplekse opgaver, der berører både selskabs-, udbuds-, EU- og forvaltningsret, det offentligretlige område og lovgivningen på vores fagområder.