Gå til hovedindhold

Nyheder

2440 resultater

EU-Kommissionen konkluderer, at kompensationen fra staten til Post Danmark for 2020 overholder gældende regler

Nyhed

Med afgørelsen fra EU-Kommissionen kan Transportministeriet fortsætte arbejdet med at sikre postudbringning til borgere og virksomheder i fremtiden.

Postkasse i gadebilledet

LGBT+ personer oplever mere mistrivsel, vold og diskrimination end befolkningen generelt

Nyhed

Ligestilling

Ny undersøgelse fra VIVE slår fast, at LGBT+ personer generelt har lavere uddannelsesniveau, lavere beskæftigelse, lavere livstilfredshed, mere ensomhed, dårligere helbred, færre sociale relationer og er mere udsatte for vold og diskrimination end befolkningen generelt. Den viser også, at der er store forskelle inden for LGBT+ gruppen.

Regnbueflaget er hejst på Børsen sammen med Dannebrog.

Bilsyn på Grønland på dagsordenen

Nyhed

Naalakkersuisoq Erik Jensen og transportminister Trine Bramsen er enige om at sætte fokus på manglende bilsyn i Grønland.

Naalakkersuisoq Erik Jensen og transportminister Trine Bramsen

Nu indsættes der tryghedsvagter på S-togsnettet

Nyhed

Med ny lovgivning er vejen banet for, at DSB kan skabe mere tryghed på S-togsnettet med vagter, der vil være synlige især i aften og nattetimerne.

Ekspertgruppe om anerkendelse af forældreskab ved kommercielle surrogataftaler er nedsat

Nyhed

Ligestilling

Ligestillingsministeren og social- og ældreministeren har nedsat en ekspertgruppe om anerkendelse af forældreskab ved kommercielle surrogataftaler.

Barn, der sidder i ladcykel på en villavej.

Etablering af luftkontrolcentral i Grønland

Nyhed

Efter ønske fra Naalakkersuisut, har regeringen truffet beslutning om at arbejde for etableringen af en ny luftkontrolcentral i Grønland. Kontrolcentralen vil forventeligt kunne styre lufttrafikken over Grønland fra år 2031.

Hav med isflager med et udsnit af undersiden af et fly.

Få rådgivning om færgepulje II

Nyhed

Potentielle ansøgere til puljen til grøn omstilling af indenrigsfærger II kan nu søge rådgivning hos COWI A/S.

Skumsprøjt set fra bagenden af en færge

Puljemidler udmøntes til grøn drivmiddelinfrastruktur til erhvervstransport

Nyhed

45,9 millioner kroner gives nu i støtte til udvikling af grøn tank- og ladeinfrastruktur til eksempelvis taxier, lastbiler og busser.

Gasdrevet skraldebil tanker ved en tankstation.

Danmark modtager 4,4 mia. i EU-støtte til fem danske infrastrukturprojekter

Nyhed

EU’s medlemslande har på et møde den 21. juni 2022 godkendt Europa-Kommissionens forslag til tildeling af støttemidler til europæiske infrastrukturprojekter. For Danmarks vedkommende tildeles der støtte til fem infrastrukturprojekter med et samlet støttebeløb på 4,4 mia. kr.

Femern-byggepladsen i Rødbyhavn, juni 2022

43,5 millioner kroner på vej til bedre trafiksikkerhed

Nyhed

Infrastrukturplan 2035

Forligskredsen bag infrastrukturaftalen har besluttet at afsætte i alt 43,5 millioner kroner til trafikale forbedringer på kommunevejnettet. Udmøntningen finder sted i 2023.

Kort over Danmark med skitsering af projekter fra infrastrukturplanen