Gå til hovedindhold

Nyheder

1277 resultater

Danmark modtager 1,478 milliarder kroner i EU-støtte til danske infrastrukturprojekter

05. jul. 2024
Nyhed
EU-puljer

EU’s medlemslande har på et møde den 16. juli 2024 godkendt Europa-Kommissionens indstilling til tildeling af støttemidler til europæiske transportinfrastrukturprojekter. For Danmarks vedkommende tildeles der støtte til infrastrukturprojekter med et samlet støttebeløb på 1,478 milliarder kroner.

Taxiloven ophæves på de første øer

01. jul. 2024
Nyhed

Fire små øer fritages fra taxiloven fra 1. juli, så alle kan køre med betalende passagerer uden krav som sædeføler og taxameter.

Luftfoto af landtange med fyrtårn og vand på tre sider.

Ti initiativer skal styrke vejtransportbranchen

28. jun. 2024
Nyhed

Transportministeren lancerer nu ti initiativer, der skal gøre op med unødige regler og gøre det lettere at drive transportvirksomhed i Danmark på lige vilkår med andre europæiske lande.

Lastbil ses forfra, imens der kører på en tom vej

Nyt liv i den gamle Storstrømsbro

27. jun. 2024
Nyhed

Inden den gamle Storstrømsbro skal rives ned, skal det undersøges om dele af den kan genbruges. Det sker på baggrund af lokale ønsker, der foreslår, at broen eksempelvis kan bruges til kystsikring, kunst eller andet, der kan give værdi i lokalområdet.

Den gamle Storstrømsbro set fra Masnedø

Genbrug af den gamle Storstrømsbro skal undersøges

27. jun. 2024
Nyhed
Infrastrukturplan 2035

Der er lokale ønsker om at bruge dele af den gamle Storstrømsbro til eksempelvis kystsikring, når den skal rives ned. Vejdirektoratet skal nu undersøge mulighederne nærmere.

Støtte til 64 kommunale nye cykelstiprojekter besluttet

26. jun. 2024
Nyhed
Infrastrukturplan 2035

Knap 226 millioner kroner fra cykelpuljen gives til kommunale cykelstiprojekter over det meste af landet.

Cykler parkeret i et cykelstativ ved Dok1 i Aarhus.