Gå til hovedindhold
Artikler

Energieffektivisering i Transportministeriet

Transportministeriet arbejder målrettet og systematisk med effektivisering af energiforbruget i ministeriets institutioner, styrelser og departement.

Luftfoto af kanal og gule bygninger.

Indhold

  Det nuværende udgangspunkt for energieffektiviseringen er fastlagt i cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner.

  Transportministeriet er en af de større energiforbrugere i staten, idet ministeriet varetager en række store driftsopgaver, herunder drift af tekniske anlæg inden for bane, vej og lufttrafik.

  Forbruget hertil udgør op mod 3/4 af det samlede energiforbrug i ministeriet og er kendetegnet ved at være meget påvirkelig af vejrlig og det generelle aktivitetsniveau i samfundet. Som eksempel vil en stigning i den kollektive trafik betyde et øget energiforbrug til de banetekniske anlæg, ligesom en hård vinter med meget frost vil betyde et øget forbrug til opvarmning af sporskifteanlæg.

  Transportministeriets institutioner arbejder for at begrænse energi- og vandforbruget ved at:

  • Indkøbe energieffektive produkter
  • Have en energieffektiv drift og vedligeholdelse af institutionens ejede og lejede bygninger
  • Have fokus på energiøkonomisk adfærd
  • Arbejde med identificeringer, målsætning og effektivisering af energiforbruget

  Transportministeriets energiansvarlige koordinerende kontaktperson (MEK) er Erik Stig Hansen.