Storbritannien har forladt EU den 31. januar 2020 med en såkaldt Skilsmisseaftale mellem EU og UK

Det betyder, at der fra og med den 1. februar 2020 igangsættes en overgangsperiode, som løber frem til udgangen af 2020. I overgangsperioden vil UK fortsat følge EU-lovgivningen – også på transportområdet.

Foto: Jan Eliassen/Naviair

03. februar 2020

Der er med andre ord tale om en uændret situation i overgangsperioden, set i forhold til da UK var medlem af EU. I løbet af overgangsperioden vil EU og UK forhandle om de fremtidige relationer, herunder på transportområdet.

I takt med at forhandlingerne skrider frem, kan du holde dig opdateret om resultatet på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside og om den seneste udvikling på Udenrigsministeriets hjemmeside via linksne nedenfor.