Whistleblowerordning

Her finder du whistleblowerordninger i Transportministeriets departement og dets underliggende styrelser. Du kan bruge ordningerne, hvis du vil gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører departementet og dets underliggende styrelser.

02. marts 2021

Ordningerne er henvendt til leverandører til departementet og dets underliggende styrelser, entreprenører eller andre, der arbejder for departementet og dets underliggende styrelser samt medarbejdere internt i departementet eller dets underliggende styrelser.

Du kan indmelde:

  • Økonomisk kriminalitet: Bedrageri, underslæb, dokumentfalsk og regnskabsmæssig manipulation.
  • Selskabsledelse: Bestikkelse, konkurrenceforvridning, uetiske donationer, uetisk adfærd etc.
  • Miljø: Væsentlige brud på miljøregler og forurening af miljøet.
  • Arbejdsmiljø og sikkerhed: Overtrædelse af arbejdsmiljøforhold og brud på arbejdssikkerheden.
  • Andet: Grov chikane, herunder af seksuel karakter, brud på love og internt fastsatte regler.

Du indmelder via linket nedenfor

Når du klikker på linket, vil du møde en side, hvor du bliver anmodet om at vælge, hvor du vil indmelde til. Hvis du vil indmelde til departementet (øverst), skal du klikke på departementet. Hvis du vil indmelde direkte til en af departementets underliggende styrelser, skal du klikke på den styrelser, som du vil indmelde direkte til.

Det afgørende for ordningerne er, at din indmeldelse sker til rette myndighed. Ulovlige eller kritisable forhold skal altså indmeldes direkte til styrelsen, hvor de efter din vurdering finder sted. Indmeldelser til departementet, som reelt skulle være indmeldt til en styrelse, vil enten blive videreformidlet til videreforanstaltning til rette styrelse eller givet besked om at indmelde på ny til rette styrelse.