Nyheder

Undersøgelse af 2 km lang tunnel i Aarhus sættes i gang

Undersøgelsen af tunnelen under Marselis Boulevard skal blandt andet sikre den bedste byggemetode samt reducere støjen i og efter anlægsperioden. Tunnelen skal øge fremkommeligheden mellem Aarhus Havn og motorvejsnettet.

Danmarkskort med projekterne skitseret

Udbud af seks ladeparker langs statsvejsnettet

Udbuddet af seks ladeparker med i alt 136 lynladere langs statsvejnettet sættes i gang til marts 2022. Målet er, at de nye lynladere langs statsvejnettet allerede fra udgangen af året kan tages i brug.

Danmarkskort med projekterne skitseret

Coronarestriktioner på Transportministeriets område ophæves

Fra den 1. februar 2022 er det helt slut med coronarestriktioner i den kollektive transport og i forbindelse med køreprøver. Derudover fjerner DSB også kravet om pladsbillet på de lange togture.

Mylder på perron

Trafikbetjeningen til og fra Bornholm skal analyseres

De trafikale forbindelser mellem Bornholm og resten af landet skal undersøges nærmere for at give indblik i, om øen trafikalt kan bindes tættere sammen med landets øvrige dele.

Danmarkskort med projekterne skitseret

Antallet af ladepunkter til elbiler er steget 68 procent i 2021

Antallet af lademuligheder for elbiler er steget kraftigt det seneste år. Ved udgangen af 2020 var der 2.879 offentligt tilgængelige ladepunkter, og et år senere var antallet steget til 4.828.

Ladestander ved motorvej

Pulje på 72 millioner kroner til grøn erhvervstransport åbner for ansøgninger

Nu kan private og offentlige selskaber søge om medfinansiering til grøn drivmiddelinfrastruktur til erhvervstransporten. Puljen på 72 millioner kroner skal blandt andet være med til at fremme etablering virksomheders egen tank- og ladeinfrastruktur.

Gasskraldebil tanker ved tankstation

Færdselsstyrelsen har nu afviklet 100.000 køreprøver siden oktober 2021

Siden Færdselsstyrelsen overtog ansvaret for kørekortområdet i oktober 2021, har de afviklet 100.000 køreprøver. Puklen af køreprøver nedbringes markant, og færre elever venter på en prøve.

Foto af trafik i en rundkørsel på Vesterbro

Kritik fra Havarikommissionen

DB Cargo får kritik for at se stort på sikkerheden forud for hændelse på Storebælt for et år siden, hvor Havarikommissionen konkluderer, at det kunne være gået meget galt. Der var ingen, der kom til skade i forbindelse med hændelsen. Trafikstyrelsen får også kritik for ikke at gribe ind.

Godsvogn på skinner

Restriktionerne i den kollektive transport og krav om coronapas og værnemidler til køreundervisning og køreprøver forlænges

Efter indstilling fra Epidemikommissionen og godkendelse i Epidemiudvalget forlænges de gældende corona restriktioner på Transportministeriets område til og med den 31. januar 2022.

Genrefoto af vejtrafik

2022 er Cyklens år

Med Infrastrukturplan 2035 besluttede alle Folketingets partier, at udnævne 2022 til Cyklens år. Det betyder skærpet fokus på fordele ved at cykle, og ambitionen er at få flere til at cykle mere.

Cyklende kvinde på cykelsti i Hobro.

Nu skal hjelmen på, når du kører på motoriseret løbehjul

Fra den 1. januar 2022 bliver det lovpligtigt at have hjelm på, når man kører på motoriseret løbehjul.

El-løbehjul parkeret på Københavns Rådhusplads

Pulje på 65 millioner kroner til ladestandere åbner for ansøgninger

En pulje på 65 millioner kroner til medfinansiering af offentligt tilgængelige ladestandere på private arealer åbner for ansøgninger. Private aktører kan ansøge om tilskud på op til 25 procent af anlægsomkostningerne ved etablering af ladestandere.

Parkeringsplads til elbil

Regler for etablering af parkeringspladser til el-biler

Landets kommuner bestemmer selv etablering af el-parkeringspladser. Derudover har kommunerne også mulighed for at pålægge afgifter ved ulovlig parkering.

En elbilsparkeringsplads flankeret af to biler

Mini-topmøde om ladeinfrastruktur til elbiler

Tag med transportministeren og KL til topmøde den 10. januar.

150 millioner kroner til endnu flere ladestandere i 2022

En pulje på 150 millioner kroner til medfinansiering af ladestandere på offentligt tilgængelige arealer skal sætte yderligere gang i udrulningen af ladeinfrastruktur på kommunale og private områder i 2022.

Foto af en bil, der holder ved en ladestander

Analyse af forsøg med ekstra lange lastbiler

Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen har analyseret mulighederne for at reducere CO2-udledningen i transportsektoren, hvis der laves forsøg med at transportere gods på dobbelttrailere.

Trafik på Fynske Motorvej

Flyveforbuddet ophæves

Forbud mod at lande i danske lufthavne med passagerer fra røde lande og regioner, der ikke har en negativ covid-19-test, ophæves fra midnat mellem onsdag den 22. december og torsdag den 23. december 2021 i forbindelse med, at landene i det sydlige Afrika ikke længere klassificeres som røde.

Arbejdet med at fjerne dansk jernbanes største flaskehals igangsættes

Som en del af Infrastrukturplan 2035 skal jernbanen ved Ringsted opgraderes for 1,6 mia. kr.

Danmarkskort med projekterne skitseret

11 danske indenrigsfærger får tilskud til grøn omstilling

10 kommunalt drevne indenrigsfærger og 1 kommercielt dreven indenrigsfærge får i alt 230,7 millioner til mere klimavenlig sejlads.

Udsigten bagerst på færgen

Ny lov giver Færdselsstyrelsen mulighed for at kontrollere motorcykler ved vejsiden

Et flertal i Folketinget har netop vedtaget ny lovgivning, som giver Færdselsstyrelsen adgang til at foretage vejsidekontroller af motorcyklers tekniske stand, og om de støjer for meget. Loven træder i kraft den 1. januar 2022.

Motorcykel i fart ved søerne i København