Nyheder

Forlængelse af forbud mod at lande med passagerer uden negativ COVID-19-test

Forbud mod at flyve til Danmark med passagerer uden en negativ coronatest forlænges nu til og med den 30. april 2021.

Plads til flere i den kollektive transport

Med den gradvise genåbning af samfundet får vi større behov for at bevæge os rundt. Det gælder også i den kollektive transport.

Flintholm Station

Krav om mundbind forlænges

Kravet om brug af mundbind i den kollektive transport forlænges frem til den 13. maj 2021. Samtidig forlænges forbuddet mod indtagelse af alkohol i busser og belægningsbegrænsningen i fjernbusser.

Mylder på perron

Ny automatisk model for lokale nedlukninger

Som led i udmøntningen af Rammeaftale om plan for genåbning er der udarbejdet en ny model for lokale nedlukninger baseret på automatik.

Mylder på metrotrappe

Initiativer til sikring af vareforsyningen

Transportminister Benny Engelbrecht har taget initiativ til forlængelse af en række kørekort og beviser inden for vejtransportsektoren med henblik på at sikre forsyningen af varer.

Tæt trafik på Lillebæltsbroen

Alstom skal levere fremtidens tog

Det bliver franske Alstom, som skal levere de nye elektriske tog, der vil fuldende DSB’s arbejde med omstilling fra dieseltog til elektriske tog i Danmark frem mod 2030. Et bredt politisk flertal har netop tilsluttet sig DSB’s beslutning om valget af Alstom som leverandør.

De kommende nye tog

Regeringen afviser nordlige del af Ring 4 som motorvej

Regeringen har fremlagt en ny infrastrukturplan og vil investere 105,8 milliarder kroner i ny infrastruktur i Danmark. I udspillet indgår en udvidelse af Ring 4, men kun som motorvej på den sydlige del.

Motorvejstrafik

Yderligere genåbning af køreskolerne i fire kommuner

Smitten er nu så meget under kontrol, at de liberale serviceerhverv og køreskolerne kan holde åbent i yderligere fire kommuner.

Foto af trafik i en rundkørsel på Vesterbro

Ny infrastrukturplan på over 160 mia. kroner skal samle Danmark frem mod 2035

Med en historisk stor og omfattende plan for dansk infrastruktur vil regeringen afsætte mere end 160 mia. kroner til at binde Danmark stærkere sammen frem mod 2035. Planen "Danmark fremad" indeholder forslag til nye projekter for samlet 106 mia. kroner. Det gælder bl.a. massive investeringer i at nedbringe trængslen på de danske veje, et betydeligt løft af den kollektive trafik samt en række nye initiativer, der skal understøtte den grønne omstilling af transportsektoren.

Biler, der holder ved en ladestander på Fyn

Information om teknisk gennemgang af udspillet Danmark fremad

Fredag den 9. april 2021 kl. 12.00 til 14.30 afholder transportminister Benny Engelbrecht en teknisk gennemgang af regeringens udspil om fremtidens infrastrukturinvesteringer, Danmark fremad.

Pressemøde om lancering af ny infrastrukturplan for hele Danmark

Finansminister Nicolai Wammen inviterer torsdag kl. 12.00 til pressemøde om Danmark fremad – regeringens nye plan for investeringer i dansk infrastruktur. Foruden finansministeren deltager transportminister Benny Engelbrecht samt indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek.

Ministerbeslutning: Køreskolerne er undtaget fra forsamlingsforbuddet

Ministerbeslutningen udvides i samme ombæring til også at omfatte kørelæreruddannelsen, efteruddannelse af kørelærere, kursus for særlig godkendte kørelærere samt kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus).

Motorvejstrafik

Køreskoler genåbner efter påske

Som led i aftalen om genåbning af Danmark vil køreskolerne åbne efter påske. Enkelte kommuner med forhøjet smitte er undtaget.

Trængsel på Østerbrogade

Indstilling fra Epidemikommissionen vedrørende udstedelse af bekendtgørelser efter epidemiloven

Den 1. marts 2021 trådte den nye epidemilov i kraft, hvilket medfører, at der skal udstedes en række bekendtgørelser på Transportministeriets område, der i vid udstrækning viderefører regler i bekendtgørelser, der er udstedt efter den tidligere epidemilov.

Nu åbner indstillingen til Cykelprisen 2021

Fra i dag den 31. marts 2021 er det muligt at indstille sin egen eller en anden arbejdsplads til Cykelprisen 2021. Prisen vil i år blive givet til en arbejdsplads, som har formået at sætte fokus på eller fremme cyklisme blandt medarbejderne i takt med genåbningen af samfundet.

Cykler og biler venter i lyskryds

EU sætter jernbanen på dagsordenen

Transportminister Benny Engelbrecht deltog i dag i et uformelt rådsmøde om gods og sikkerhed på jernbanen.

Jernbanedriften kan bidrage til en øget biodiversitet i Danmark

Ny analyse fra Banedanmark viser, hvordan de danske jernbaner kan fremme den vilde natur og biodiversiteten i hele landet.

En femtedel af bilisterne holder sig fortsat hjemme

Et år efter første nedlukning af landet står vi midt i en gradvis genåbning af samfundet. Trafiktallene viser, at der er væsentlig flere på vejene og i den kollektive trafik i forhold til marts 2020, men flere tager bilen, når de skal frem, og mange holder sig fortsat hjemme.

Tog og biler på Storebæltsbroen

Slut med test til Bornholm

Fra 6. april bliver kravet om test på rejser til og fra Bornholm ophævet.

KatExpress

Forlængelse af forbud mod at lande med passagerer uden negativ COVID-19-test

Forbud mod at flyve til Danmark med passagerer uden en negativ coronatest forlænges nu til og med den 20. april 2021.