Nyheder

Alle kommuner opfordres til at tilslutte sig aftale om grøn kollektiv trafik

På et år har transportminister Benny Engelbrecht indgået klimasamarbejdsaftaler med en betydelig andel af landets kommuner og alle fem regioner, som sikrer en grøn omstilling af 2/3 af den samlede kollektive bustrafik – nu opfordrer ministeren resten af kommunerne til at tilslutte sig.

El-bus på Amager Fælled

Pilotprojekt med ID-kort styrker indsats mod social dumping

Pilotprojektet med ID-kort tages i brug på fire udvalgte offentlige byggeprojekter. ID-kortordningen skal være med til at effektivisere og skærpe overholdelsen af arbejdsklausuler og dermed være en del af kampen mod social dumping.

Foto fra byggeriet af Mærsk-bygningen

Kommissionen offentliggør vigtig afgørelse vedrørende PostNord

EU-Kommissionen har nu endegyldigt fastslået, at en intern kapitaloverførsel på 3.5 milliarder svenske kroner fra PostNord til Post Danmark er sket på markedsvilkår og derfor ikke udgør statsstøtte. Samtidig er det afgjort, at kapitaltilførsler fra den danske og svenske stat til PostNord på i alt 667 millioner svenske kroner ikke kan godkendes som overførsler, der er sket på markedsvilkår.

To postbiler passerer hianden på bro.

Slut med coronarestriktioner i den kollektive transport

Mandag forsvinder kravet om pladsbillet på de lange togture, og dermed er det helt slut med coronarestriktioner i den kollektive transport.

Mylder på perron

Løberne indtager Storebælt

Skal man krydse Storebælt på lørdag bliver det med nedsat hastighed. Den ene side af broen er nemlig forbeholdt løberne i Broløbet.

Biler på Storebæltsbroen.

Tid til at vende tilbage til den kollektive transport

Nedlukninger og hjemmearbejde betød et stort fald i antallet af passagerer i den kollektive transport. De seneste trafiktal viser, at passagertallet stadig er et stykke fra niveauet før corona. Transportministeren opfordrer danskerne til igen at springe på toget eller stige på bussen - også af hensyn til klimaet.

S-togsperron set oppefra med et rødt S-tog, der holder ved perronen

Sommer med stor kundetilfredshed på Bornholmerfærgerne

Ny kundetilfredshedsundersøgelse viser, at passagererne har været meget tilfredse med deres rejse i højsæsonen.

KatExpress

Flere byer kan snart få nye hastighedsgrænser

15 kommuner får mulighed for at deltage i en forsøgsordning, der gør det lettere at sænke de lokale hastighedsgrænser til 40 km/timen.

Luftfoto udover forstadsagtig bebyggelse

Færdselsstyrelsen øger indsatsen i jagt på forurening

Nyt udstyr kan måle forurening fra biler, mens de kører. Det implementeres nu i indsatsen mod tunge køretøjer, der forurener for meget.

Lastbil i landskab

Cyklerne indtager Storebæltsbroen

Lørdag får motionscyklisterne mulighed for at krydse Storebæltsbroen og få en smag af, hvad der venter rytterne i Tour de France til sommer.

Biler på Storebæltsbroen.

Transportministeren sætter nattog på europæisk dagsorden

Transportministeren søger nu endnu mere samarbejde med sine europæiske kolleger for at få flere nattog, fordi den nuværende tyske organisering af togdriften kan sætte en stopper for udviklingen af nattogstrafikken i Europa.

Foto af togskinner

Jyske lufthavne får penge til at højne sikkerheden

Lufthavnene i Sønderborg, Esbjerg og Midtjylland får penge til at hæve securityniveauet og give bedre flow for passagererne.

Landingsstellet på et fly fotograferet på startbanen

Ny bekendtgørelse indfører krav om coronapas ved servering af alkohol i busser

Fra 1. september vil der ikke længere gælde et forbud mod indtagelse af alkohol i busser.

Genrefoto af vejtrafik

Sommerferierejser i Danmark slår rekord

Antallet af rejser med færge, bil og tog har slået flere rekorder i sommeren 2021.

Foto af Storebæltsbroen, hvor både højbroen og toget på vej ud af tunnelen er synligt.

Fartbøder kan blive forhøjet med 20 procent

Et nyt politisk forslag fra regeringen vil betyde, at fartbøder bliver forhøjet med 20 procent.

Foto af en hovedvej

Let tilgængelig ladeinfrastruktur er afgørende

Ny analyse afdækker forhold ved opladning på offentligt tilgængelige ladestandere, herunder prisen for at oplade, betalingssystemer og vilkårene for nettilslutning af offentligt tilgængelige ladestandere.

Tankning af elbil i København

Internet i tog er tæt på landsdækkende

Med gennemførelsen af projektet ”Internet i tog” er mobil- og internetdækningen for landets togpassagerer nu løftet til at dække 98,6 procent af det statslige jernbanenet. I alt er der opsat 59 master i perioden 2018-2021.

Mand ser ud af vinduet i et IC3-tog

Flyveforbuddet ophæves

Forbud mod at lande i danske lufthavne med passagerer fra røde lande og regioner, der ikke har en negativ coronatest, ophæves fra lørdag den 14. august 2021 kl. 16.00 i forbindelse med, at der ikke længere er lande, der er klassificeres som røde.

Slut med mundbind i kollektiv transport

Fra lørdag ophæves kravet om mundbind for stående passagerer.

Mylder på perron

Transportministeren besøger Randers Kommune

Der er fokus på batteritog, støjbekæmpelse og Flodbyen Randers, når transportminister Benny Engelbrecht i dag besøger Randers Kommune.

Luftfoto af landskab med vej og bane