Nyheder

Politisk aftale skal forbedre den kollektive trafik

Regeringen, RV, SF, EL og ALT er enige om at udmønte 361 millioner kr. fra finansloven til en forbedring af den kollektive trafik. Pengene skal bruges på takstnedsættelser til unge og ældre, flere tog mellem Øst- og Vestdanmark, nattog mellem Danmark, Tyskland, Sverige og Belgien, et fælles stationsanlæg ved Ny Ellebjerg, medfinansiering af ny busterminal i København, en ny rolle for Passagerpulsen og cykelfremme.

Tog- og biltrafik på Storebæltsbroen

Nye regler for fornyelse af handicapparkeringskort

Transportminister Benny Engelbrecht vil midlertidigt ændre reglerne for fornyelse af handicapparkeringskort, så borgere ikke risikerer at få en parkeringsafgift på baggrund af manglende lægeerklæringer. 

Handicapparkeringsplads

Transportministeren: Vi skal vise samfundssind – også i trafikken

Transportminister Benny Engelbrecht opfordrer trafikanterne til at overholde hastighedsgrænsen – også selvom der er mere plads på vejene i disse tider.

Overrækkelsen af Årets Cykelinitiativ bliver udskudt til efteråret

Vejdirektoratet har på grund af den nuværende udvikling omkring COVID-19 besluttet at aflyse den nationale cykelkonference, hvor transportminister Benny Engelbrecht skulle overrække den nye cykelpris ”Årets Cykelinitiativ”. I stedet forventes overrækkelsen af prisen for Årets Cykelinitiativ at ske på DI’s arrangement ”Transportens Dag” i september 2020.

Cyklister ved Sølvtorvet i København

På søndag stiller vi urene en time frem

Dette års vintertid ophører natten mellem lørdag den 28. marts og søndag den 29. marts 2020.

Udsnit af et stations-ur

Minister indskærper regler for køreskolers undervisning

Transportminister Benny Engelbrecht indskærper nu over for køreskolerne, at de midlertidigt må indstille den praktiske undervisning, hvor afstandskravet ikke kan opretholdes. Det sker for at beskytte både eleverne og kørelærerne mod smittespredning af COVID-19.

Foto af trafik i en rundkørsel på Vesterbro

Fald i passagertallet for kollektiv trafik i lyset af COVID19

Brugen af den kollektive trafik er i overensstemmelse med regeringens anbefalinger faldet markant i hele landet i forbindelse med COVID-19. Se de aktuelle tal her.

S-tog og metrotog på Flintholm Station

DSB sætter salg af Orangebilletter på pause i påsken

I lyset af opfordringerne til at blive hjemme i påsken sætter DSB salget af Orange-billetter på pause i den pågældende periode.

Mylder på perron

Minister forlænger undtagelse på køre- og hviletidsområdet

Transportministeren forlænger den midlertidige undtagelse for chaufførernes ugehvil til og med den 11 april 2020. Det sker for at modvirke chaufførmangel, ligesom det skal sikre større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af varedistributionen, så der fortsat kan blive leveret varer ud til hylderne i de danske butikker.

Lastbil i landskab

Antallet af personbiler på vejene falder, mens godstransporten er upåvirket

Nye tal fra Vejdirektoratet viser, at antallet af personbiler på motorvejene er faldet markant de seneste par uger, hvorimod antallet af lastbiler er steget. Det er ifølge transportminister Benny Engelbrecht positivt, fordi det både viser, at rigtig mange følger regeringens anbefalinger om at blive hjemme, og at der fortsat er en stabil strøm af varer til landets butikker.

Motorvej i Jylland set gennem bilens forrude

Nye regler for syn af køretøjer

Transportminister Benny Engelbrecht vil midlertidigt ændre reglerne for bilsyn, så ejerne af køretøjet ikke risikerer at få en bøde eller at få frataget nummerpladen, såfremt køretøjet ikke bliver synet inden for fristen. Det gælder i første omgang for synsfrister, som er eller bliver overskredet i perioden fra og med den 15. marts 2020 til og med den 15. maj 2020.

Mindre hvid personbil

Offentliggørelse af rapport om politianmeldt luftfartslæge

Transport- og Boligministeriet offentliggør i dag en rapport, der blandt andet omhandler forholdene omkring Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tidligere luftfartslæge, der i 2019 blev fyret og politianmeldt.

Landingsstellet på et fly fotograferet på startbanen

Trafikvirksomheder tilpasser køre- og sejlplaner

Arriva, DSB, Metroselskabet og Bornholmslinjen (Molslinjen) vil inden for kort tid justere deres køre- og sejlplaner. Tiltaget, der betyder, at antallet af afgange reduceres, skal sikre en mere stabil drift og vil både gælde i fjern- og regionaltogtrafikken, i metroen, på S-togsnettet og på færgeafgangene til og fra Bornholm. Baggrunden for de færre afgange er, at der er markant færre rejsende i den kollektive trafik samt et stigende antal sygemeldinger fra lokoførere, togførere m.fl., der har ført til akutte aflysninger.

Flintholm Station

Transportministeren og ældreorganisationer opfordrer ældre til at undgå offentlig transport

Transportministeren, Ældre Sagen og Faglige Seniorer kommer med opfordringen for at undgå, at denne gruppe bliver udsat for smittespredning af Corona-virus.

Passagerer på vej op ad rulletrappen i metroen.

Ny aftale sikrer færgependlere mellem Helsingør og Helsingborg

Transport- og Boligministeriet har indgået en aftale med Sundbusserne om, at de med et varsel på 12 timer kan genoptage sejladsen med transport af passagerer mellem Helsingør og Helsingborg. Det sker for at skabe sikkerhed for pendlerne i en situation, hvor den nuværende færgetrafik på ruten indstilles.

Ministeriets skilt

Betjent billetsalg i busser sættes på pause

Transportminister Benny Engelbrecht opfordrer udbyderne af kollektiv trafik til midlertidigt at ophøre med betjent billetsalg i busserne. Det sker på baggrund af chaufførernes frygt for smittespredning ved den tætte kontakt med passagererne, som billetsalget indebærer.

Busser i Aalborg

Ophævelse af flyveforbud – men fortsat indrejseforbud

Indrejseforbuddet har effektivt stoppet rejsende uden anerkendelsesværdigt formål i at komme til Danmark. Transportministeren har derfor besluttet at ophæve det midlertidigt gældende flyveforbud til bestemte lande og regioner. Dette kan bl.a. bidrage til at lette arbejdet med at få alle danskere i udlandet hjem igen.

Markant færre passagerer i den kollektive transport

Trafikselskaberne oplever i disse dage markant færre passagerer både i og uden for myldretiden. Det viser, at danskerne har lyttet til regeringens opfordringer, men mange af de passagerer, der er tilbage udfører samfundskritiske funktioner og har behov for at komme på arbejde. Transportministeren takker derfor lokoførere, togførere, buschauffører og alle andre, der er med til at holde den kollektive trafik kørende i denne tid.

Passagerer på vej ind i S-tog

Akutte initiativer til sikring af vareforsyning

Transportministeren tager på baggrund af den aktuelle situation med risiko for smittespredning af coronavirus initiativ til en række tiltag, der skal sikre mod flaskehalse i forsyningen af varer.

Regeringen vil gøre det nemmere hurtigt at få varer ud i butikkerne

For at støtte en hurtig levering af varer til butikkerne dispenserer miljøminister Lea Wermelin midlertidigt for miljøzonereglerne. Samtidig opfordrer regeringen kommunerne til at se på begrænsninger af vareudbringning.

Trafik på Østerbrogade