Nyheder

Elbusser skal køre i Københavns og Frederiksberg kommuner

I samarbejde med Movia bliver en række nye elbusser i dag sat i drift i de to hovedstadskommuner. Et vigtigt skridt på vejen mod en mere klimavenlig hovedstad, lyder det fra transportministeren, som i eftermiddag deltager i indvielser på Rådhuspladsen og på Aksel Møllers Have.

Foto af Movias 2A elbus

FN's klimatopmøde stiller skarpt på transporten

Transportminister Benny Engelbrecht deltager i dag i FN's klimatopmøde COP25, hvor transporten for første gang er repræsenteret. Ministeren vil sætte fokus på, hvad der ifølge ham er transportens vigtige fokusområder, når det kommer til klimaudfordringerne.

Aalborg Kommune får tilladelse til forsøg med selvkørende busser

Der er for første gang i Danmark givet tilladelse til at udføre et forsøg med selvkørende minibusser på veje med forskellige transportformer. Forsøget vil finde sted i Aalborg.

Foto af den selvkørende bus, der skal køre i Aalborg.

Det tredje spor på Fynske Motorvej sparer trafikanterne for 152.000 rejsetimer hvert år

Udvidelsen af Fynske Motorvej mellem Middelfart og Nr. Aaby betyder, at trafikanterne kommer væsentligt hurtigere frem på motorvejen. Det viser en ny beregning fra Vejdirektoratet.

Trafik på Fynske Motorvej

Grønne transportinitiativer på finansloven

Nye puljer til cyklisme, grønne busser og grøn taxikørsel er blandt de initiativer, som regeringen, RV, SF, EL og ALT prioriterer på transportområdet i den nyligt offentliggjorte finanslov.

El-bus på Amager Fælled

Transportpolitik er igen på den europæiske dagsorden

Der skal blandt andet træffes beslutning om vej- og brugsafgifter og passagerrettigheder på jernbanen, når transportminister Benny Engelbrecht i dag deltager i transportministrenes rådsmøde i Bruxelles.

Myldrende passagerer

Færre udsatte boligområder og ghettoområder på de nye lister

Nu offentliggøres listerne over udsatte boligområder og ghettoområder. På listen over ghettoområder pr. 1. december 2019 er der 28 boligområder, som opfylder ghettokriterierne mod 29 områder i 2018. Der er 40 udsatte boligområder mod 43 i 2018. Antallet af hårde ghettoområder er fortsat 15.

Lejlighedskompleks med parabol

Ærø får en ny, klimavenlig færge

Alle sejl er sat, når transportminister Benny Engelbrecht i dag deltager i indvielsen af ÆrøXpressen. Færgen bliver Ærøs fjerde færgeforbindelse, og den vil sejle på en blanding af motorkraft og batteri.

Foto af den nye klimavenlige færge til ÆrøXpressen

Transportminister og regioner vil afprøve batteritogsdrift

Transportminister Benny Engelbrecht tager sammen med regionsrådsformændene i Hovedstaden, Sjælland og Midtjylland initiativ til for første gang at afprøve batteritog i Danmark. Det sker på baggrund af en netop offentliggjort analyse af mulighederne for batteritogsdrift i Nordvestsjælland.

Foto af ME-lokomotiv og dobbeltdækkervogne

Nu skal der bygges flere almene boliger

Regeringen vil med nyt lovforslag fjerne en barriere for at bygge nye almene boliger på grunde, de i forvejen ejer og har bygget boliger på. Københavns overborgmester, Frank Jensen, hilser lovforslaget velkommen.

Rødstensbyggeri ved Lindevang Station på Frederiksberg

Svendborg bygger nyt af gamle materialer

Der er snart flere almene og private boliger på vej i Svendborg. Boligminister Kaare Dybvad Bek tager senere i dag første spadestik til et nyt, blandet og bæredygtigt boligbyggeri i det sydfynske, som blandt andet kommer til at bestå af 100.000 mursten fra en nedrevet skole.

Detalje fra en byggeplads

Bred politisk opbakning til en ny jernbane over Vestfyn

En ny lov giver transportministeren den juridiske bemyndigelse til at anlægge en ny jernbane over Vestfyn. Det har et bredt flertal i Folketinget i dag givet deres opbakning til.

Foto af togskinner

Hverken dyrere eller mere besværligt at holde markeder eller byfester fra den 1. januar 2020

Boligminister Kaare Dybvad Bek reagerer nu på de mange frivillige foreningers opråb om, at det fra årsskiftet skulle blive mere besværligt for dem at holde markeder eller byfester.

Ministeriets skilt

Ordførere fik status på sikkerheden i Københavns Lufthavn

Transportminister Benny Engelbrecht har netop afholdt et møde med Folketingets transportordførere samt næstformanden for Transportudvalget, hvor Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fik mulighed for at svare på ordførernes spørgsmål til de hændelser med løse lysarmaturer, der har været i Københavns Lufthavn.

Ny kampagne skal få bilister til at tænde baglygterne

Slukkede baglygter kan skabe farlige situationer i trafikken og irriterer andre bilister. En ny kampagne skal få bilister til at tænde lyset bag på bilen, når det er lygtetændingstid.

Vejpakken og grøn omstilling på dagsordenen i Bruxelles

Transportminister Benny Engelbrecht og Transportudvalget sætter i dag fokus på Vejpakken og den grønne omstilling af transportområdet, når de mødes i Bruxelles, hvor de blandt andet skal drøfte de danske prioriteringer med repræsentanter fra EU-systemet.

Lastbil ved grænsen i Padborg

Boligminister besøger udsatte boligområder på Fyn

Kaare Dybvad Bek er på sin rundtur til nogle af landets udsatte boligområder i dag nået til Fyn, hvor han besøger boligkvarterer i Odense og Svendborg.

Grønt område i et alment boligområde

Nyt klimapartnerskab skal sikre bæredygtigt byggeri

Det bliver en af branchens mest markante aktører, direktør Jesper Kristian Jacobsen fra Per Aarsleff A/S, der kommer til at stå i spidsen for regeringens klimapartnerskab med bygge- og anlægssektoren.

Foto fra byggeriet af Mærsk-bygningen

Særlig rådgiver for transportministeren (barselsvikar)

Transport- og Boligministeriet har ansat Marie Kristensen som særlig rådgiver (vikar) for transportminister Benny Engelbrecht. Ansættelsen sker som følge af, at transportministerens særlige rådgiver Ida Bjørn-Mortensen skal på barselsorlov.

Ministeriets skilt

Regeringen vil udlægge klimavenlig asfalt på statsvejene

Regeringen har besluttet, at der skal klimavenlig asfalt på statsveje i 2020. Det sker som opfølgning på en ny rapport fra Vejdirektoratet, som slår fast, at asfalten fører til mindre CO2-udledning og luftforurening fra trafikken. Den nye type asfalt har desuden vist sig at være mere holdbar og have bedre støjreducerende egenskaber over tid end andre asfalttyper.

Foto af udlægning af klimavenlig asfalt på Helsingør-motorvejen