Nyheder

Danmark strammer fortolkningen af EU’s regler om cabotage for busser

Regeringen tager endnu et skridt i kampen mod social dumping. Det skal nemlig være slut med, at udenlandske busser opholder sig og kører på permanent basis i Danmark. Derfor strammer transportminister Benny Engelbrecht nu den danske fortolkning af cabotage-reglerne for busser.

Trafik på Storebæltsbroen

Boligminister deltager i møde med nordiske bygge- og boligministre

Boligminister Kaare Dybvad Bek ser frem til at mødes med sine nordiske ministerkolleger, når Nordisk Ministerråd i dag holder møde om, hvordan man kan skabe mere klimavenligt byggeri i Norden.

Ministeriets skilt

Ministeren besøger Skive og Herning kommuner

Der er lagt op til en større besigtigelse i det midtjyske, når transportminister Benny Engelbrecht sammen med Radikale Venstres transportordfører Andreas Steenberg i morgen den 11. oktober 2019 besøger flere forskellige infrastrukturprojekter i Skive og Herning kommuner.

Luftfoto af motorvej

Lovforslag skal fremme blandet byggeri

Folketinget førstebehandler i dag et lovforslag, der skal gøre det lettere for de almene boligorganisationer at bygge nye boliger. Lovforslaget er en central del af boligminister Kaare Dybvad Beks ambition om at bygge flere boliger og dermed sikre mere blandede boligområder.

Kalundborgmotorvejens anden etape åbner

Transportminister Benny Engelbrecht indvier i dag anden etape af Kalundborgmotorvejen sammen med borgmester i Kalundborg Kommune Martin Damm og viceborgmester i Holbæk Kommune John Harpøth.

Luftfoto af Kalundborgmotorvejen

Boligministeren besøger alle landets BL-kredse

Det er boligminister Kaare Dybvad Beks ønske at møde repræsentanter fra forskellige dele af det danske boligsystem; lige fra beboere og frivillige til boligdirektører og boligopkøbere. I den forbindelse indleder ministeren i dag en besøgsrække hos landets BL-kredse for også at skabe en tæt dialog med de lokale kredsrepræsentanter i BL – Danmarks Almene Boliger.

Grønt område i et alment boligområde

Permanent fartkontrol på Storebælt og i Øresundstunnelen

Transportminister Benny Engelbrecht er optaget af at stoppe vanvidskørsel på den kritiske infrastruktur, som Øresundstunnelen og Storebæltsforbindelsen udgør. I fremtiden vil Sund & Bælt derfor sørge for, at der bliver opsat permanent fartkontrol i Øresundstunnelen og på Storebæltsforbindelsen. Der vil være tale om såkaldt stræknings-ATK, som måler trafikanternes gennemsnitsfart og udløser en straf, hvis den tilladte hastighed overskrides.

Biler på Storebæltsbroen.

Boligministeren møder Blackstone

Hvad ville du selv sige til Blackstone, hvis du fik muligheden? På mandag 7. oktober mødes boligminister Kaare Dybvad Bek med direktøren for den amerikanske kapitalfond, Blackstone. Med til mødet vil ministeren medbringe bekymringer og spørgsmål fra borgere, der via Facebook kan stille spørgsmål.

Boligministeren på besøg i Den Sønderjyske By på Frederiksberg med beboerformanden og Michael Vindfeldt.

Transportministeren ser store perspektiver i batteritog

Transportminister Benny Engelbrecht er ved at undersøge mulighederne for batteritog, som kan sættes ind på strækninger, hvor det giver mening at bruge batteridrevne tog i stedet for en konventionel elektrificering med køreledninger.

Jernbaneskinner

Byggeriet af 96 almene boliger i Holbæk starter i dag

Boligminister Kaare Dybvad Bek og borgmester Christina Krzyrosiak Hansen tager i dag det første spadestik til byggeriet af knap 100 almene boliger i Holbæk Have. Boligerne, som kommer til at huse både par, familier og enlige, ventes at stå indflytningsklar i 2021.

Ministeriets skilt

Politiet skal fortsat varetage færdselsopgaver

Den tidligere regering besluttede i marts 2019 at flytte ansvaret for afvikling af køreprøver, udstedelse af kørekort og visse andre færdselsopgaver fra politiet til Færdselsstyrelsen. Dette arbejde standses nu, da det har vist sig, at der ikke har været tilvejebragt den fornødne finansiering til den fremtidige it-understøttelse af opgaverne.

Regeringen prioriterer en ny jernbane over Vestfyn

Regeringen følger op på Togfonden og lægger på det kommende finanslovsforslag op til at indbudgettere midler til at anlægge en cirka 35 kilometer lang ny elektrificeret jernbane over Vestfyn. Derudover fremsætter regeringen et nyt lovforslag, der giver transportministeren den juridiske bemyndigelse til at anlægge banen. De nødvendige skridt er dermed taget til, at projektet bliver til virkelighed.

Kronprinsesse Marys Bro åbner senere i dag

H.K.H. Kronprinsesse Mary og transportminister Benny Engelbrecht er i dag med til at indvie den nye forbindelse over Roskilde Fjord. Broen, som skal aflaste trafikken på Kronprins Frederiks Bro, ventes at spare trafikanterne for op til en halv time i myldretiden.

Kronprinsesse Marys Bro

Regeringen dropper VVM-undersøgelse af Mariager Omfartsvej

Transportminister Benny Engelbrecht mener, at skatteborgernes penge kan bruges bedre end på en VVM-undersøgelse af Mariager Omfartsvej. De penge, som den tidligere regering sammen med Dansk Folkeparti besluttede at afsætte til en VVM-undersøgelse af projektet, bliver derfor rullet tilbage.

Omfartsvej med et par biler

International aftale ændrer vilkår for afregning af post

Samtlige lande i verdenspostsamarbejdet har opnået enighed om en aftale, som vil ændre de internationale vilkår for afregning af post. Med aftalen vil Post Danmark opleve en væsentlig forbedring i betalingen fra andre lande – herunder også fra Kina - ligesom USA forbliver i samarbejdet.

To postbiler passerer hianden på bro.

Transportministeren tager kampen mod social dumping op i Bruxelles

Transportministeren er rejst til Bruxelles for at mødes med transportkommissæren samt danske og udenlandske medlemmer af Europa-Parlamentet den 23. og 24. september. Ministeren vil lægge pres på EU-systemet for, at der nås en endelig aftale om Vejpakken, som modvirker social dumping i vejtransportsektoren.

Lastbil ved grænsen i Padborg

Storstrømsbroen får sit eget besøgscenter

En bro rejser sig over Storstrømmen mellem Sjælland og Falster. Det er der stor interesse for i lokalområdet, og derfor åbner Vejdirektoratet i dag et besøgscenter ved Storstrømmen med udstilling og skolefaciliteter, der fortæller om byggeriet. Transportminister Benny Engelbrecht og folketingsmedlem René Christensen (DF) deltager ved åbningen.

Storstrømsbroen

Transportministeren stiller skarpt på udfasning af benzin- og dieselbiler i EU

Transportministeren er i dag rejst til sit første rådsmøde i Bruxelles for at drøfte transportpolitik med sine europæiske kolleger. Emnet for dagens møde vil være sammenspillet mellem klima og transportsektoren. Ministeren vil blandt andet sætte fokus på behovet for en udfasning af benzin- og dieselbiler.

Boligministeren fejrer nye boligformer på Frederiksberg

Boligminister Kaare Dybvad Bek deltager i dag ved rejsegildet for Delehusene på Frederiksberg. De nye bygninger skal huse studerende såvel som flygtninge og er et nyt initiativ, der skal komme boligmangel og udfordringer med integration i kommunen til livs.

Ministeriets skilt

Boligminister sætter gang i byggeriet af 148 almene boliger

En samlet boligkarré med en blanding af både almene og private boliger rejser sig snart i Ørestad Syd i København. I dag tager boligminister Kaare Dybvad Bek første spadestik til de 148 almene boliger, som om få år er indflytningsklare.