Nyheder

Bredt flertal sikrer erstatning til naboer til jernbanearbejder

Et meget bredt flertal i Folketinget har nu vedtaget ny lov, der giver mulighed for at give kompensation til naboer, der bliver berørt af natarbejde ved anlægsarbejde på jernbanen.

Togskinner i skovområde

Lille stigning i ladestandere i oktober

Nyt månedsnotat viser udviklingen i ladeinfrastrukturen og bestanden af el- og plugin-hybridbiler i Danmark.

Nærbilllede af en ladestander

Ansatte i transportsektoren kan bruge coronapas i stedet for mundbind

Reglerne for krav om mundbind eller visir for ansatte i bus, tog, færge og anden kollektiv transport samt indenrigsfly bliver nu justeret, så det fremover bliver muligt for den enkelte ansatte at blive undtaget kravet ved fremvisning af coronapas.

Bus, biler og metro ved Flintholm Station

Forsøg med fleksibel parkering skal give bedre plads til lastbiler

I 2022 sætter Vejdirektoratet et nyt forsøg i gang på en rasteplads i Midtjylland, hvor lastbiler får mulighed for at parkere mere fleksibelt, for at vurdere, om det kan bidrage til at løse kapacitetsudfordringen på landets rastepladser.

Serviceskilt fra en rasteplads

Første tyske spadestik til Femern Bælt-forbindelsen

Transportminister Benny Engelbrecht og transportministeren i Slesvig-Holsten tog første spadestik på tysk side.

Der tages første spadestik til Femern Bælt-forbindelsen på tysk side

Krav om mundbind i kollektiv transport og indenrigsfly

Efter godkendelse i Epidemiudvalget bliver der igen krav om mundbind eller visir i den kollektive transport og indenrigsfly samt krav om coronapas til køreundervisning og prøver.

S-tog på perron

Forbud mod at lande med passagerer uden negativ covid-19-test for en række sydafrikanske lande

Fra lørdag er der forbud mod at flyve til Danmark med passagerer, der flyver fra røde lande og regioner, og som ikke har en negativ covid-19-test.

Ny model for togtrafikken over den dansk-tyske grænse undersøges

Det skal undersøges om togtrafikken til og fra Tyskland kan tilrettelægges, så tyske tog kan køre i Danmark. Det vil gøre det muligt at styrke den regionale togtrafik mellem Danmark og Tyskland. Samtidig giver det mulighed for timedrift på hovedstrækningen til Sønderborg.

Danmarkskort med projekterne skitseret

Bedre plads til bustrafik

Som en del af Infrastrukturplan 2035 er det besluttet at afsætte 100 millioner kroner til at forbedre busfremkommeligheden i hele landet.

Danmarkskort med projekterne skitseret

Nu igangsættes arbejdet med ladeinfrastruktur til batteritog mellem Holstebro og Skjern

Undersøgelsen af ladeinfrastruktur til batteritog mellem Holstebro og Skjern bliver nu igangsat som en del af Infrastrukturplan 2035.

Danmarkskort med projekterne skitseret

Jernbanen skal fremtidssikres i hovedstadsområdet

Fire jernbaneprojekter i hovedstadsområdet skal være med til at give bedre plads til passager- og godstog, mindske risikoen for forsinkelser og øge punktligheden i Københavnsområdet og på Kystbanen.

Danmarkskort med projekterne skitseret

Myndighedshøring af afgrænsningsnotat for Strategisk Miljøvurdering vedrørende Lynetteholmsprojekterne begynder

De samlede miljøkonsekvenser ved de forskellige projekter i tilknytning til Lynetteholm skal vurderes, og det første skridt er en myndighedshøring, hvorefter borgerne bliver inddraget ved offentlig høring i foråret.

Visualisering af den kommende Lynetteholm

Store regionale forskelle i trafikulykker under Corona

Corona-restriktionerne medførte et stort fald i trafikken. Derfor var der også færre trafikulykker i 2020. Men der er stor forskel på, hvordan ulykkesbilledet udviklede sig på tværs af landet. Det viser en ny rapport fra Vejdirektoratet.

Motorvejstrafik

Flere parkeringsafgifter til udenlandske lastbiler bliver betalt

Arbejdet med opkrævning af parkeringsafgifter hos udenlandske vognmænd går langsomt fremad.

Serviceskilt fra en rasteplads

Køreprøver på rette vej

Færdselsstyrelsen har snart haft kørekortområdet i to måneder, og selvom der er lang vej igen, før puklerne er afviklet, går det i den rigtige retning.

Foto af trafik i en rundkørsel på Vesterbro

Stor interesse for grønne færger

24 kommunalt drevne indenrigsfærger og 8 kommercielt drevne indenrigsfærger har sendt ansøgning om støtte til mere klimavenlig sejlads.

Danmarkskort, der viser de færgeruter, som har ansøgt puljen

To statslige færgeruter sejler mod en grønnere fremtid

Transportministeriet er i gang med at skrive udbudsmaterialet til de to færgeruter Ballen-Kalundborg og Bøjden-Fynshav, hvor der vil være stort fokus på at sikre tilbud, der understøtter grønne færger på ruterne.

Udsigten bagerst på færgen

Nye tiltag skal sikre et tryggere Danmark

Regeringen har i dag præsenteret 12 initiativer, der skal skabe større tryghed i nattelivet, på gader og S-togsstationer. Udspillet rummer også flere tiltag direkte målrettet utryghedsskabende og kriminelle unge, der skal understøttes i at komme ud af den kriminelle løbebane.

Pressemøde om "Et tryggere Danmark" på Valby Station med transportministeren, justitsministeren og social- og ældreministeren

EU-Kommissionen afviser Klimabevægelsens klage over Lynetteholm

EU-kommissionen har i sin udtalelse til Europa-Parlamentet konkluderet, at miljøundersøgelserne af Lynetteholm overholder EU’s miljødirektiver.

Visualisering af den kommende Lynetteholm

Europa-Kommissionen lancerer ansøgningsrunde for SESAR Deployment Manager

Europa-Kommissionen offentliggjorde den 29. oktober 2021 en ansøgningsrunde for udvælgelsen af EU’s SESAR Deployment Manager samt tildelingen af partnerskabsaftaler og specifikke støtteaftaler.