Gå til hovedindhold

2015

89 resultater

Fakta om ID-kontrol

31. dec. 2015

Nyhed

Stigende vejtrafik har ikke ført flere ulykker med sig

21. dec. 2015

Nyhed

Til trods for, at Vejdirektoratets målinger tyder på, at vejtrafikken vil stige med knap tre procent i 2015, så holder antallet af personer, der er kommet til skade på vejene, sig på et uforandret lavt niveau. Det viser de foreløbige beregninger fra Vejdirektoratets ulykkesstatistik.

Amerikanere kan se frem til nem ombytning af kørekort

18. dec. 2015

Nyhed

Transport- og bygningsministeren har fundet en løsning, så blandt andet amerikanere nemt kan ombytte deres kørekort til et dansk.

Nu bliver der ryddet op i takstjunglen på Sjælland

17. dec. 2015

Nyhed

Det arbejde omkring takstharmonisering på Sjælland, som transport- og bygningsministeren igangsatte i september, er nu afsluttet. Der er fundet en model, som vil indebære en markant forenkling af taksterne på Sjælland. Modellen har opbakning fra Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti, Alternativet og De Radikale.

Analyse af en fast Kattegatforbindelse er færdig

16. dec. 2015

Nyhed

Den strategiske analyse viser, at en fast Kattegatforbindelse vil koste ca. 118 mia. kr. og kræve et finansielt tilskud på omkring 50 mia. kr. foruden egenfinansieringen fra brugerne på 67 mia. kr.

Minister: Danmark skal gå foran på droneområdet

16. dec. 2015

Nyhed

Transport- og bygningsministeren har netop sendt lovforslaget om en ændring af luftfartsloven på droneområdet i ekstern høring.

Femern Bælt-forligskredsmøde om den finansielle analyse udsættes til det nye år

15. dec. 2015

Nyhed

Forligsmødet omkring den finansielle analyse rykkes til først i det nye år. Det giver mulighed for at få resultatet af den eksterne kvalitetssikring med i den finansielle analyse.

Minister møder byggebranchen til fyraftensmøder

15. dec. 2015

Nyhed

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt tager efter nytår rundt i landet til fem fyraftensmøder for byggebranchen. Ministeren ønsker at mødes med branchen for at høre, hvad der rører sig inden for byggeriet.

Minister understregede vigtigheden af klare cabotageregler

10. dec. 2015

Nyhed

Transportministeren lagde over for Europa-Kommissionen vægt på nødvendigheden af klare og entydige cabotageregler.

Minister til EU: Rum for forbedring af køre- og hviletidsregler

10. dec. 2015

Nyhed

Transportministeren påpegede over for Europa-Kommissionen vigtigheden af klare og ordentlige køre- og hviletidsregler.