Gå til hovedindhold

AB-udvalget overrækker det nye AB-system (AB 18) til ministeren

Et enstemmigt AB-udvalg har i dag afleveret det reviderede AB-aftalesystem til transport-, bygnings- og boligministeren. De nye frivillige standardaftalebetingelser for bygge- og anlægsarbejder understøtter de sidste årtiers udvikling i bygge- og anlægsbranchen og styrker et effektivt og produktivt byggeri.

Indhold

  AB-udvalget blev nedsat i 2015 af den daværende klima-, energi- og bygningsminister med det formål at revidere AB-systemet, som består af AB 92, ABT 93 og ABR 89 og dækker byggeriets aftalevilkår. Hovedformålet med revisionen var at opdatere aftaledokumenterne, så de afspejler de seneste årtiers udvikling i bygge- og anlægsbranchen såvel teknisk som procesmæssigt og kompetencemæssigt. 

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen udtaler:

  - Jeg vil gerne takke udvalgets medlemmer for et konstruktivt arbejde gennem de sidste tre år. Jeg er glad for, at udvalget er nået til enighed og er kommet frem til et resultat, som understøtter nutidens bygge- og anlægsbranche og styrker effektiviteten og produktiviteten i branchen. 

  De nye tidssvarende standardaftaledokumenter skal forbedre arbejdsprocesserne og være med til at nedbringe antallet af fravigelser, når kontrakter for bygge- og anlægsprojekter indgås. Dermed er der samtidig en forhåbning om, at det reviderede AB-system vil være med til at formindske antallet af tvister og konflikter i byggeriet.

  - Udvalget er nået frem til et aftalesystem, som både varetager offentlige og private parters interesser, og som alle byggeriets parter har til hensigt at anvende i sin helhed. Det er jeg godt tilfreds med, siger ministeren.

  AB-udvalget anbefaler, at det nye AB-system anvendes fra 1. januar 2019.