Gå til hovedindhold

Aftale om overgangsordning for nye hårde ghettoområder

Partierne bag parallelsamfundsaftalen på boligområdet er enige om en ny overgangsordning. I 2018, 2019 og 2020 skal ghettoområder have været på ghettolisten i de seneste fem og ikke fire år i træk, som der ellers var lagt op til, før de bliver kategoriseret som et hårdt ghettoområde. Efter fem år på listen forpligtes områderne til at nedbringe andelen af almene familieboliger til 40 procent inden 2030.

Indhold

  Nu får boligområder på ghettolisten pr. 1. december 2018 et ekstra år til at iværksætte tiltag, der kan få dem af ghettolisten. Partierne bag aftalen om ”Initiativer på boligområder, der modvirker parallelsamfund” (regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti) er nemlig blevet enige om en treårig overgangsordning, som betyder, at ghettoområder skal have været på ghettolisten i de seneste fem år i træk, før de bliver kategoriseret som et hårdt ghettoområde – og dermed bliver omfattet af kravet om at nedbringe andelen af almene familieboliger til 40 procent inden 2030.

  - Vi har i aftalekredsen valgt at lytte til de bekymringer, der er rejst i forbindelse med høringen af lovforslaget. Vi er på den baggrund blevet enige om en overgangsordning, der giver de boligområder, som endnu ikke er såkaldte hårde ghettoområder, et år ekstra til at komme af ghettolisten, fortæller transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

  De 16 ghettoområder, som forventes at blive karakteriseret som hårde ghettoområder med offentliggørelsen af ghettolisten 1. december 2018, vil alle have været på ghettolisten i fem år, og derfor har overgangsordningen ikke betydning for dem. 

  - Vi forventer ikke, at det ændrer på, at der vil være 16 hårde ghettoområder på den kommende ghettoliste, men det vil give dem, som står til at komme til at tilhøre denne gruppe, et år ekstra til at gennemføre en indsats, der kan forhindre, at de bliver kategoriseret som et hårdt ghettoområde, forklarer ministeren.

  Overgangsordningen tager højde for, at effekten af de indsatser, som allerede er blevet igangsat inden for de senere år, men som endnu ikke er slået igennem i de statistiske data, tæller med, når ghettolisten bliver opgjort i de kommende år.

  Overgangsordningen vil gælde for de ghettolister, der bliver opgjort per 1. december 2018, 2019 og 2020. Fra den 1. december 2021 vil et område på ghettolisten igen blive karakteriseret som et hårdt ghettoområde, hvis det har været på listen i de seneste fire år i træk.