Gå til hovedindhold
Nyhed

Bred enighed om nye forsøgsordninger for små motoriserede køretøjer

På et møde med medlemmer af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget bakkede et bredt flertal i Folketinget (V, K, LA, DF, S, RV, SF, ALT) op om, at motoriserede løbehjul og selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards bliver lovliggjort på de danske cykelstier i en forsøgsordning fra januar 2019.

06. dec. 2018
Et lyskryds, hvor bilerne og fodgængerne er slørede. I baggrunden ses et s-togs skilt.

Indhold

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen mødtes her til eftermiddag med medlemmer af Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg, for at drøfte høringssvarene vedrørende bekendtgørelsen om forsøgsordning for motoriserede løbehjul, selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards som et forsøg på landets cykelstier.

  På mødet fik medlemmerne en gennemgang af de indkomne høringssvar, og på den baggrund var der enighed om, at forsøgsordningerne bør igangsættes i januar 2019.

  - Vi skal være åbne for nye måder at bevæge sig på i trafikken, og det er jeg glad for, at der er bred enighed om blandt Folketingets partier. De motoriserede løbehjul kan især vise sig at have et stort mobilitetspotentiale, fordi de kan kombineres med offentlig transport, hvor de kan klare den såkaldte ”last mile” for os.  

  - De nye transportmidler vil for nogen være et alternativ til korte ture med bilen og derved mindske trængslen på vejene, forklarer transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

  Ministeren orienterede også medlemmerne på dagens møde om ministeriets arbejde med at ændre vejloven, så den er fremtidssikret i forhold til, at der forventes at komme flere nye udlejningsvirksomheder på markedet; eksempelvis udlejere af el-løbehjul.

  Fakta om forsøgsordningen for motoriserede løbehjul:

  • Kørsel med motoriserede løbehjul skal foregå på cykelstien.
  • Der gælder samme krav til lygter og reflekser for motoriserede løbehjul, som der gør til cykler. Dog skal lygterne altid være tændt under kørsel på et motoriseret løbehjul – også uden for lygtetændingstiden.
  • Motoriserede løbehjul må i forsøgsordningen kunne køre maksimalt 20 kilometer/timen ved egen kraft.
  • Motoriserede løbehjul er - ligesom den almindelige cykel - underlagt færdselslovens almindelige agtsomhedskrav og regler om, at man i trafikken skal tilpasse hastigheden til forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed.
  • Førere af et motoriseret løbehjul skal være fyldt 15 år.
  • Motoriserede løbehjul må dog føres af personer under 15 år, hvis kørslen sker under ledsagelse og kontrol af en myndig person, eller hvis kørslen kun finder sted på skiltede lege- og opholdsområder.
  • Færdselslovens bestemmelser om spirituspåvirkning og kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom med videre gælder også for førere af motoriserede løbehjul.
  • Færdselslovens bestemmelser om forsikringspligt gælder for udlejningskøretøjer. Der er omvendt ikke forsikringspligt for køretøjer, der er privatejede.

  Fakta om forsøgsordningen for selvbalancerende køretøjer (for eksempel segboards og uniwheels) og motoriserede skateboards:

  • Kørsel med selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards må kun ske på strækninger, hvor der er anlagt cykelsti og skal i disse tilfælde føres på cykelsti.
  • På veje inden for tættere bebygget område, som har en hastighedsgrænse på højest 50 kilometer/timen, må køretøjerne dog føres på vejen, hvis der ikke er anlagt cykelsti.
  • Ved kørsel skal et selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard eller føreren heraf være udstyret med de samme lygter og reflekser som en cykel. Lygterne skal altid være tændt under og også uden for lygtetændingstiden.
  • Selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards må i forsøgsordningen køre maksimalt 20 kilometer/timen ved egen kraft. 
  • Selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards er - ligesom den almindelige cykel - underlagt færdselslovens almindelige agtsomhedskrav og regler om, at man i trafikken skal tilpasse hastigheden til forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed. 
  • Førere af et selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard skal være fyldt 15 år.
  • Selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards må dog føres af personer under 15 år, hvis kørslen sker under ledsagelse og kontrol af en myndig person, eller hvis kørslen kun finder sted på skiltede lege- og opholdsområder.
  • Færdselslovens bestemmelser om spirituspåvirkning og kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom med videre gælder også for førere af selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards.
  • Færdselslovens bestemmelser om forsikringspligt gælder for udlejningskøretøjer. Der er omvendt ikke forsikringspligt for køretøjer, der er privatejede.