Gå til hovedindhold

Enighed i forligskredsen om sikring af jernbaneoverkørsler

På baggrund af tirsdagens tragiske dødsulykke ved en usikret jernbaneoverkørsel ved Varde er forligskredsen i dag blevet enig om, at beslutningen fra 2009 om at sikre eller nedlægge alle usikrede jernbaneoverkørsler fastholdes og implementeres hurtigst muligt. Ved overkørslen i Varde og ved 25 andre usikrede overkørsler vil der i mellemtiden blive tilbudt ekstraordinær skiltning. Forligskredsen er samtidig enig om, at nedlæggelse af tre sikrede jernbaneoverkørsler (26, 83 og 93) på strækningen mellem Bramming og Tønder sættes midlertidigt i bero.

Indhold

  Et bredt flertal af Folketingets partier (V, K, S, DF, SF, RV og LA) besluttede i 2009 og 2010, at alle jernbaneoverkørsler på Banedanmarks net i al væsentlighed skal nedlægges eller sikres. 

  På baggrund af tirsdagens tragiske dødsulykke ved en usikret jernbaneoverkørsel ved Varde er forligskredsen på et møde i dag blevet enig om, at beslutningen om at sikre eller nedlægge alle usikrede jernbaneoverkørsler fastholdes og implementeres hurtigst muligt. Forligskredsen har afsøgt muligheden for at fremskynde processen, men har noteret sig, at det ikke er praktisk muligt.

  Af de 119 tilbageværende usikrede jernbaneoverkørsler er der 26, som ikke når at blive sikret eller nedlagt inden udgangen af 2018. Ved disse vil der i mellemtiden blive tilbudt opsætning af ekstraordinær skiltning med henblik på at øge opmærksomheden ved overkørsel.

  Forligskredsen har ligeledes besluttet, at den planlagte nedlæggelse af tre jernbaneoverkørsler (26, 83 og 93) på strækningen mellem Bramming og Tønder, som i dag har sikring med både lys og lyd, sættes i bero. Senest når signalprogrammet udrulles på strækningen i midten af 2020’erne tages stilling til håndteringen af disse overkørsler.

  På alle øvrige overkørsler på denne og andre strækninger fortsættes arbejdet med at nedlægge eller opgradere overkørsler som planlagt. 

  - Jeg er tilfreds med, at forligskredsen i dag har givet hinanden håndslag på, at vi fortsat står bag den grundlæggende beslutning fra 2009, om at alle jernbaneoverkørsler skal sikres eller nedlægges, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.