Gå til hovedindhold

Enighed om rammerne for EU’s infrastrukturfond fra 2021

Mandag den 3. december 2018 vedtog transportministrene i EU’s ministerråd rammerne for en ny aftale om EU’s infrastrukturfond, Connecting Europe Facility (CEF). Fonden sikrer økonomisk støtte til udvikling af infrastrukturprojekter i EU og forventes at kunne bidrage til danske infrastrukturprojekter.

Indhold

  EU’s infrastrukturfond skal sikre, at infrastrukturprojekter på det transeuropæiske net inden for transport, energi og den digitale sektor også kan få tildelt EU-støtte i EU’s kommende budgetperiode for 2021-2027. 

  Med vedtagelsen lægger Ministerrådet desuden op til at udvide hovednetkorridoren ”Skandinavien – Middelhavet” med vej- og banestrækningerne fra Fredericia til Hirtshals og Frederikshavn, således at alle fem danske regioner repræsenteres.

  Den eksisterende pulje har givet støtte til en lang række danske infrastrukturprojekter, herunder særligt jernbane- og vejprojekter, og en ny pulje forventes også at give gode muligheder for yderligere EU-støtte  til blandt andet Femern Bælt-forbindelsen og andre projekter med høj EU-merværdi. 

  - Grænseoverskridende projekter har ofte særligt brug for EU-støtte, fordi de naturligt er mere komplekse, idet to medlemslande skal godkende projektet. Samtidig har projekterne ofte en stor værdi for de øvrige EU-lande, da de er med til at binde EU bedre sammen. Jeg forventer, at mange danske projekter kan ansøge om og få støtte fra fonden, blandt andet Femern Bælt-projektet, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen. 

  Det forventes, at Europa-Parlamentet senere i december vedtager sin holdning til fonden, og at der efterfølgende indledes forhandlinger mellem Parlamentet og Rådet om en endelig aftale.

  Fakta:

  • Connecting Europe Facility (CEF) er et program, som forhandles som led i EU’s kommende flerårige finansielle ramme for 2021-2027 inden for transport, energi og den digitale sektor, og programmets samlede udgiftsniveau fastlægges senere som led i de overordnede forhandlinger.
  • Programmet skal som noget nyt også bidrage til udviklingen af infrastruktur med dobbeltanvendelse (dual-use) for civil-militær for at imødekomme EU-forsvarspolitikken om militær mobilitet.