Enighed om rammerne for EU’s infrastrukturfond fra 2021

Mandag den 3. december 2018 vedtog transportministrene i EU’s ministerråd rammerne for en ny aftale om EU’s infrastrukturfond, Connecting Europe Facility (CEF). Fonden sikrer økonomisk støtte til udvikling af infrastrukturprojekter i EU og forventes at kunne bidrage til danske infrastrukturprojekter.

Visualisering: Femern A/S

04. december 2018

EU’s infrastrukturfond skal sikre, at infrastrukturprojekter på det transeuropæiske net inden for transport, energi og den digitale sektor også kan få tildelt EU-støtte i EU’s kommende budgetperiode for 2021-2027. 

Med vedtagelsen lægger Ministerrådet desuden op til at udvide hovednetkorridoren ”Skandinavien – Middelhavet” med vej- og banestrækningerne fra Fredericia til Hirtshals og Frederikshavn, således at alle fem danske regioner repræsenteres.

Den eksisterende pulje har givet støtte til en lang række danske infrastrukturprojekter, herunder særligt jernbane- og vejprojekter, og en ny pulje forventes også at give gode muligheder for yderligere EU-støtte  til blandt andet Femern Bælt-forbindelsen og andre projekter med høj EU-merværdi. 

- Grænseoverskridende projekter har ofte særligt brug for EU-støtte, fordi de naturligt er mere komplekse, idet to medlemslande skal godkende projektet. Samtidig har projekterne ofte en stor værdi for de øvrige EU-lande, da de er med til at binde EU bedre sammen. Jeg forventer, at mange danske projekter kan ansøge om og få støtte fra fonden, blandt andet Femern Bælt-projektet, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen. 

Det forventes, at Europa-Parlamentet senere i december vedtager sin holdning til fonden, og at der efterfølgende indledes forhandlinger mellem Parlamentet og Rådet om en endelig aftale.

Fakta:

  • Connecting Europe Facility (CEF) er et program, som forhandles som led i EU’s kommende flerårige finansielle ramme for 2021-2027 inden for transport, energi og den digitale sektor, og programmets samlede udgiftsniveau fastlægges senere som led i de overordnede forhandlinger.
  • Programmet skal som noget nyt også bidrage til udviklingen af infrastruktur med dobbeltanvendelse (dual-use) for civil-militær for at imødekomme EU-forsvarspolitikken om militær mobilitet.