Gå til hovedindhold
Nyhed

EU-Rettens domme om Femern Bælt-projektet

Femern Bælt-forligskredsen (V, LA, K, S, DF, RV og SF) blev den 18. december 2018 orienteret om de domme, som EU-retten afsagde den 13. december 2018 om godkendelsen af finansieringen af Femern Bælt-forbindelsen.

18. dec. 2018

Indhold

  EU-Retten annullerede den 13. december 2018 Kommissionens godkendelse af finansieringen af Femern Bælt-projektet fra 2015. Begrundelsen i rettens afgørelse er, at Kommissionen begik en procedurefejl ved ikke at indlede en formel undersøgelsesprocedure og ved ikke at have undersøgt, hvilke betingelser for udbetaling af statsgarantierne der skal fastsættes i låneaftaler mv. 

  På en række punkter afviser EU-Retten Scandlines’ og Stena Lines kritik af Kommissionens godkendelse af finansieringen. Således fremgår det af dommene, at Femern Bælt-projektet er af fælleseuropæisk interesse, og EU-Retten bekræfter, at det er fornuftigt og rimeligt at antage, at færgeoverfarten Rødby-Puttgarden lukker, når Femern Bælt-forbindelsen åbner. I forlængelse heraf har EU-Retten bekræftet, at det var fornuftigt og rimeligt, at Kommissionen ikke blandede sig i den danske stats beslutning om at anlægge en fast forbindelse.

  EU-Retten har ikke forkastet statsgarantimodellen, og dommene har ikke betydning for den allerede tildelte EU-støtte på knap 4,4 mia. kr. Endelig fastslår EU-Retten, at finansieringen af de danske landanlæg til Femern Bælt-forbindelsen ikke er omfattet af statsstøttereglerne. Kommissionen forventes nu at igangsætte en formel undersøgelsesprocedure af statsstøtten, og dermed om statsstøtten til finansieringen af kyst til kyst-forbindelsen kan godkendes. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet er allerede i tæt dialog med Kommissionen herom.

  Med dommene er Kommissionens godkendelse af finansieringen af kyst til kyst-forbindelsen annulleret. Det har betydning for Femern A/S, da det gør det vanskeligt at optage nye lån med statsgaranti, før Kommissionen har udarbejdet en ny, positiv afgørelse om finansiering af projektet. Femern A/S har sikret sig den nødvendige likviditet til selskabets aktiviteter i de kommende år.

  - Der er en række positive budskaber i EU-Rettens domme. Således sætter EU-Retten ikke spørgsmålstegn ved, at Femern Bælt-forbindelsen er samfundsbegrundet. Samtidig vurderer Retten, at det er rimeligt og fornuftigt at antage, at færgeoverfarten Rødby-Puttgarden lukker, når Femern Bælt-forbindelsen åbner. 

  - Jeg noterer mig også, at kommissær Vestager er citeret for, at det er et procedurespørgsmål, der er årsagen til dommens annullation af godkendelsen, og ikke substansmæssige forhold. Samtidig citeres kommissæren for, at sagen om statens støtte til Femern Bælt-forbindelsen – efter hendes vurdering – ikke har noget med statsstøttereglerne at gøre. Kommissionen skal nu arbejde frem mod at træffe en ny afgørelse om finansieringen af Femern Bælt-projektet. Ministeriet er allerede i dialog med Kommissionen, der har fuldt fokus på sagen og vil arbejde hurtigst muligt med den videre proces, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen. 

  Forligskredsen bag Femern Bælt-forbindelsen er blevet orienteret om indholdet i dommene og udtrykte fortsat fuld opbakning til projektet og den videre proces.