Gå til hovedindhold

EU's medlemslande er enige om Vejpakken

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen forhandlede mandag en aftale på plads om en ny Vejpakke sammen med EU’s øvrige transportministre. Vejpakken indeholder blandt andet regler om køre- og hviletid og udstationering for chauffører. Med aftalen bliver der også indført et værn mod systematisk cabotagekørsel og systematisk kombineret transport samtidig med, at der fortsat er forbud mod lange hvil i førerhuset.

Indhold

  Ved mandagens rådsmøde i EU har transport-, bygnings- og boligministeren forhandlet rammerne for en ny Vejpakke på plads med EU’s øvrige transportministre i Rådet. Danmark har haft en række centrale prioriteter i forhandlingerne, og i samarbejde med Danmarks ligesindede lande i den såkaldte Vejtransportalliance, lykkedes det for ministeren at få dem til at indgå i det endelige kompromis.

  - Vi har opnået enighed mellem medlemslandene om at sende et klart signal om, at der skal skabes mere fair konkurrencevilkår i vejtransportsektoren. Samtidig bidrager Vejpakken til mere ordnede forhold, og det bliver lettere at håndhæve de fælles regler på tværs af grænserne. Fra dansk side lykkedes det os at beholde den danske prioritet om cabotageregler for vejdelen af en kombineret transport i det endelige kompromis, hvilket jeg ser som en stor dansk sejr. Jeg ser frem til de videre forhandlinger med Europa-Parlamentet og Kommissionen om pakken, siger transport-, bygnings- og boligministeren.

  Ministeren gik til forhandlingerne med en række kerneprioriteter, som han havde fået opbakning til blandt Folketingets partier. Blandt kerneprioriteterne var, at Vejpakken skal bidrage til mere ordnede forhold ved at sikre chaufførernes sociale rettigheder. Der skal desuden dæmmes op for systematisk kombineret transport og cabotagekørsel. Samtidig var det helt centralt, at reglerne blev enkle, klare og lettere at håndhæve. 

  Det lykkedes i store træk at få gennemført de danske prioriteter, og aftalen mellem ministrene er et stort skridt i retning af bedre regler på området. Senere i december skal Europa-Parlamentet blive enige om deres holdning til indholdet i Vejpakken, hvorefter der skal forhandles mellem de forskellige instanser i EU for at opnå endelig enighed om en ny fælles Vejpakke, der kan træde i kraft den 30. juli 2020.

  Fakta

  De centrale punkter i den nye Vejpakke, som de europæiske transportministre er enige om:

  • De nuværende cabotageregler bibeholdes, men der indføres en karensperiode på fem dage for at bekæmpe systematisk cabotagekørsel
  • Der indføres cabotageregler for vejdelen af en kombineret transport.
  • Klare udstationeringsregler for chauffører.
  • Tidlig indførsel af den intelligente takograf til at skabe bedre muligheder for kontrol.
  • Opretholdelse af forbuddet mod hvil i førerhuset.
  • Regler for varebiler i international transport