Hillerødmotorvejens forlængelse sendes i offentlig høring

Resultaterne af VVM-undersøgelsen af Hillerødmotorvejens forlængelse mellem Allerød og Hillerød sendes nu i offentlig høring forud for undersøgelsens afslutning. Undersøgelsen viser blandt andet, at der er tale om et projekt med en god samfundsøkonomi.

Trafikprop på motorvej
Foto: René Strandbygaard

26. september 2018

I 2016 besluttede regeringen (V, LA og K), S, DF, RV og SF, at der skulle gennemføres en VVM-undersøgelse af en forlængelse af Hillerødmotorvejen. Vejdirektoratet har nu gennemført undersøgelsen af en udbygning af Hillerødmotorvejens forlængelse til en firesporet motorvej fra Allerød til Isterødvejen. 

- I regeringsgrundlaget satte vi os for at gennemføre en undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse, fordi der er store udfordringer med trængsel på strækningen. Nu er Vejdirektoratets VVM-undersøgelse af projektet klar til at blive sendt i offentlig høring, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Vejdirektoratet præsenterer VVM-undersøgelsens resultater digitalt via hjemmesiden www.vvm-hillerod.vd.dk. Her kan man finde mere detaljerede kort med blandt andet den forventede støjudbredelse fra motorvejen, de undersøgte miljøforhold og trafikale konsekvenser.

På hjemmesiden er der mulighed for, at offentligheden kan sende bemærkninger og kommentarer til VVM-undersøgelsen i høringsperioden, som løber frem til 1. december 2018. 

Det er i aftalen mellem regeringen (V, LA og K), S, DF, RV og SF om ”Udmøntning af midler til undersøgelse af ny midtjysk motorvej og Hillerødmotorvejens forlængelse mv.” af 13. december 2016, at det er besluttet at gennemføre en VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse mellem Allerød og Hillerød.

Hent folder

pdf

Hillerød VVM-infofolder

4,87 MB Download