Gå til hovedindhold
Nyhed

Højere fart for campingbiler

Fra 15. marts 2018 bliver hastighedsgrænsen for campingbiler, der er omfattet af Tempo 100-ordningen, hævet til 100 km/t. på motorveje og 80 km/t. på andre veje. Campingbilernes hastighedsgrænse kommer således til at følge busserne. Det skal sikre ensartede hastigheder til gavn for trafiksikkerheden og en forbedret fremkommelighed for campisterne.

15. mar. 2018

Indhold

  I dag er der forskellige hastighedsgrænser for busser og campingbiler. Og det er på trods af, at der er ensartede tekniske krav til blandt andet køretøjernes bremsepræstation.

  Det kan skabe farlige situationer, når de kører med forskellig fart på vejene. Derfor har ministeren og transportordførerne fra regeringen og Dansk Folkeparti tidligere aftalt, at hastighedsgrænserne fremover skal følges ad. Og det vil de komme til fra den 15. marts 2018.

  - Hastighedsforskelle på køretøjer giver anledning til flere og lange overhalinger, hvilket kan skabe farlige situationer. Derfor bør hastighedsgrænserne være så ens som muligt for køretøjstyper, der teknisk set er ensartede. Det giver enkle og fornuftige regler, som giver mere mening for trafikanterne at overholde, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

  I dag må campingbiler mellem 3.500 og 7.500 kg. køre 70 km/t. på andre veje end motorveje og 80 km/t. på motorveje. Fremover sættes hastighedsgrænsen op til hhv. 80 km/t. og 100 km/t. for de campingbiler, som er omfattet af den såkaldte Tempo 100-ordning. 

  Med de nye regler bliver Tempo 100-ordningen for busser også forenklet. Det betyder, at busser, der er registreret den 8. december 2007 eller senere, kan indregistreres til Tempo 100-kørsel på motorveje uden synsprocedure, hvis bussen er EU-typegodkendt og ikke er indrettet med ståpladser. Samtidig vil de pågældende busser fremover ikke være omfattet af kravet om Tempo 100-mærkning. 

  Ændringerne vil medføre en forenklet godkendelsesproces, ligesom udgiften for ejerne af busser til Tempo-100 mærket vil bortfalde. 

  Læs Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingbil her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=199938

  Læs om Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med bus her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=199937