Gå til hovedindhold

Invitation til fyraftensmøde om fremtidens teknologiske udvikling på gods- og distributionsområdet den 14. maj 2018

Kom med til mødet i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og hør formanden for ekspertgruppen Mobilitet for fremtidens syn på udviklingen på gods- og distributionsområdet. Tilmelding påkrævet.

Indhold

  I juni 2017 nedsatte jeg en ekspertgruppe med det formål at rådgive om den teknologiske udviklings implikationer for de kommende års transportpolitiske beslutninger.

  I marts blev ekspertgruppens rapport offentliggjort, og der blev holdt en konference, hvor ekspertgruppens indsigter blev fremlagt og drøftet. 

  På konferencen foreslog jeg at invitere til et fyraftensmøde om gods og distribution, da denne del ikke blev behandlet på konferencen.

  De seneste 10-20 års digitalisering og automatisering samt udbredelsen af intelligent kommunikationsteknologi driver udviklingen af nye innovative løsninger inden for transportsektoren. Med denne udvikling følger også nye forretningsmodeller.

  Formålet med fyraftensmødet er at få ekspertgruppens indblik i fremtidens teknologiske udvikling på gods- og distributionsområdet og at høre interessenter fra branchen om, hvilke krav netop den teknologiske udvikling stiller til branchen og de politiske beslutningstagere fremover.

  Fyraftensmødet finder sted mandag den 14. maj 2018 kl. 15.00-17.-00 i
  Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
  Frederiksholms Kanal 27F, 1220 København K

  Tilmelding sker efter først til mølle princip. I bedes venligst tilmelde jer senest tirsdag den 8. maj til smb@trm.dk.

  Med venlig hilsen
  Ole Birk Olesen