Gå til hovedindhold

Kørekortområdet og buspassagerernes rettigheder skal forenkles

Som et led i afbureaukratiseringsreformen vil regeringen modernisere køreuddannelsen og forenkle sagsbehandlingen på kørekortområdet. Samtidig vil regeringen sikre, at regionale trafikselskaber giver deres passagerer de samme grundlæggende rettigheder uanset, hvor i landet man rejser til og fra.

Tre busser og en grøn personbil holder foran et fire etagers hus. Vi ser en buschaufør igennem forruden.

Indhold

  Mange oplever i dag lange sagsbehandlingstider, når man for eksempel skal have fornyet eller ombyttet kørekortet, og det er ofte et resultat af, at mange myndigheder er involveret i processerne. Det mener transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen, at der skal gøres noget ved. Derfor vil regeringen undersøge, hvordan man kan forbedre sagsbehandlingen på tværs af offentlige myndigheder. 

  Samtidig ønsker regeringen, at kørekortområdet skal gennemgå en gennemgribende revision, så undervisningen bliver mere tidsvarende for både kørelærerne og eleverne. 

  - Den nuværende køreundervisning er fra 1986, og meget er sket siden, uden undervisningen er fulgt med. Kørelærerne er derfor underlagt et meget detailreguleret system med detaljerede undervisningsplaner. Det mener vi i regeringen ikke, at hverken eleverne eller kørelærerne er tjent med, siger Ole Birk Olesen.

  Regeringen vil derfor revidere køreuddannelsen med fokus på regelforenkling og øget brug af digitalisering.

  Ensrettede rettigheder for buspassagererne
  I dag er der en stor variation i buspassagerernes rettigheder, som gør det uoverskueligt og besværligt for passagererne at danne sig et overblik over, hvad de har ret til.  Det vil regeringen have lavet om på. 

  - Det er ikke fair over for passagererne, at det er så besværligt at finde ud af, hvad deres rettigheder er. De er nemlig forskellige alt efter, hvilket regionalt trafikselskab de rejser med. Derfor vil vi i regeringen sikre, at alle de regionale trafikselskaber giver passagererne de samme rettigheder, så man er stillet ens, uanset hvor i landet man rejser fra og til, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og fortsætter:

  - På den måde gør vi det enklere for buspassagererne og skaber sammenhæng på tværs af trafikselskaberne.

  Hensigten er, at trafikselskaberne selv udformer en række rettigheder, som alle trafikselskaber efterfølgende skal tilbyde deres kunder. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet vil stå i spidsen for at samle parterne og få igangsat arbejdet med at udarbejde fælles og ensartede rettigheder. 

  Såfremt trafikselskaberne ikke kan nå til enighed, vil der blive fastsat grundlæggende rettigheder via lovgivning.