Gå til hovedindhold

Nu starter opsætningen af stærekasser langs landevejene

Den 25. juni opsætter Vejdirektoratet de første faste ATK-standere – de såkaldte stærekasser - på særligt ulykkesramte strækninger i Danmark. Det er et pilotprojekt, som regeringen med opbakning fra Dansk Folkeparti har besluttet at igangsætte, hvor en række af politiets fotovogne bliver erstattet af stærekasser. Formålet er at få bilisterne til at sætte farten ned på de pågældende strækninger.

Indhold

  Udenlandske erfaringer viser, at en kombination af mobil kontrol med fotovogne og stationær kontrol med stærekasser giver den bedste fartkontrol.  Derfor har regeringen med opbakning fra Dansk Folkeparti besluttet at afprøve effekten af stationær automatisk trafikkontrol (ATK) herhjemme. Partierne vil have færre mobile fotovogne, og derfor afskaffes de fotovogne, som kameraerne til stærekasserne tages fra.

  - De faste ATK-standere skal øge trafiksikkerheden i Danmark. Erfaringer viser, at de fleste bilister sænker hastigheden, når de kan se, at der er fartkontrol. Derfor kan stærekasserne være med til at øge trafiksikkerheden på de strækninger, hvor Vejdirektoratet og Rigspolitiet har vurderet, at risikoen for ulykker er stor, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

  De første to standere vil være opsat ved Måløv nord for Ballerup den 25. juni 2018. Standerne skal fungere som pilotstandere, der blandt andet skal bruges til at teste forbindelsen til politiets systemer.

  - Vi er store tilhængere af at erstatte politiets fotovogne med stærekasser, og nu kommer de endelig. Hvis det viser sig, at stærekasserne har den ønskede effekt og nedbringer antallet af ulykker, kan vi skalere pilotprojektet op og omdanne endnu flere fotovogne til stærekasser, siger transportordfører fra Dansk Folkeparti, Kim Christiansen.

  I alt skal 20 af kameraerne fra politiets fotovogne bruges til at opsætte 20 stærekasser rundt omkring i landet med henblik på at øge trafiksikkerheden på ulykkesramte steder i Danmark.

  - Det er en rigtig god ide at få stærekasserne sat op de farligste steder i Danmark. Vi kan nemlig se på erfaringerne fra blandt andet Sverige, at farten bliver sat ned på de steder i trafikken, hvor kontrollen udføres. Og det er rigtig godt, når det målrettes de steder, hvor der sker flest ulykker, siger Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen.

  Formålet med stærekasserne er ikke i første række at afprøve, om fartkontrollen fører til lavere hastighed. Det ved man allerede, at det gør. 

  - På nogle strækninger er det med livet som indsats, når du kører på landevejen. Der kører mange biler og lastbiler, der ikke holder fartgrænserne. Men man ved, at når man ser en stærekasse, så letter man speederen, og dermed sker der færre trafikuheld, siger Liberal Alliances transportordfører, Leif Mikkelsen.

  Ministeren og transportordførerne vil undersøge, hvordan trafikken tilpasser sig de steder, hvor standerne bliver sat op, og hvordan de eksisterende kameraer fra politiets fotovogne kan fungere i standerne.

  - Stærekasser giver en meget effektiv fartkontrol, fordi de ikke er bemandet. De har mulighed for at måle hastigheder døgnet rundt, året rundt. Nu får vi effektiv fartkontrol på de steder, hvor problemerne er, og jeg tror også, det vil få bilisterne til generelt at tænke over farten, siger Ole Birk Olesen.

  Tidsplan
  I den kommende tid etableres fundament og der trækkes strømkabler til de næste faste ATK-standere.

  • Den 25. juni 2018 vil de første to standere blive sat op ved Måløv, nord for Ballerup. 
  • I løbet af sommeren vil de næste fem standere blive sat op på tre lokationer ved henholdsvis Slagelse, Nykøbing Falster og Albertslund.
  • De resterende standere og kameraer forventes opsat i løbet af sensommeren og efteråret.

  Faktaboks om pilotprojektet om faste ATK-standere:

  • Regeringen har med opbakning fra Dansk Folkeparti bedt Vejdirektoratet og Rigspolitiet om at igangsætte pilotprojektet om brug af faste ATK-standere til fartkontrol.
  • Formålet med pilotprojektet er blandt andet at indhente viden om, hvordan denne type ATK fungerer i forhold til for eksempel håndtering af dataflow og sikring af driftsstabilitet, de eksisterende kameraers egnethed i faste standere samt trafikanternes adfærdstilpasning på de pågældende strækninger hen over årene.
  • Pilotforsøget sættes i gang i 2018 og skal evalueres et år efter opstart og igen i 2021.
  • I pilotprojektet skal 20 af politiets nuværende kameraer fra de mobile fotovogne bruges til at opsætte 20 fastmonterede ATK-standere på udvalgte strækninger.
  • Standernes placering er udvalgt på baggrund af Vejdirektoratets ulykkesstatistik samt Rigspolitiets vurdering. Der er taget udgangspunkt i lokaliteter, som er ulykkesbelastede. Det vil sige, at der har været mindst fire ulykker med personskade pr. lokalitet i perioden 2011-2015.
  • Desuden har der på strækningerne været en årsdøgntrafik på 5.000-15.000 køretøjer på stedet, samtidig med at gennemsnitshastigheden er høj.
  • Der vil blive skiltet i god tid før alle faste ATK-standere, så trafikanterne ved, at de bliver fotograferet, hvis de kører for stærkt.

  Kontakt til transport-, bygnings- og boligministeren:
  Pressechef Mia Josiassen, tlf. 72267075, mail: mij@trm.dk

  Kim Christiansen (DF) kan kontaktes på:
  Tlf.: 61 62 42 34, mail: Kim.Christiansen@ft.dk

  Kristian Pihl Lorentzen (V) kan kontaktes på:
  Tlf.: 27 52 28 18, mail: Kristian.Lorentzen@ft.dk

  Leif Mikkelsen (LA) kan kontaktes på:
  Tlf.: 33 37 49 10, mail: Leif.Mikkelsen@ft.dk

  Yderligere oplysninger
  Afdelingsleder Marianne Foldberg Steffensen, tlf. 7244 3222, mail: mast@vd.dk
  Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 7244 3032, mail: man@vd.dk