Gå til hovedindhold
Nyhed

Ny ordning skal modvirke udlejning af ubeboelige boliger

Regeringen (V, LA og K) er sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti enige om en anmeldelsesordning, som skal give kommunerne bedre muligheder for at forhindre, at sundheds- eller brandfarlige boliger bliver udlejet til beboelse. Med den nye ordning skal udlejere af visse boliger anmelde til kommunen, at de ønsker at leje en bolig ud og kommunen får dermed lettere ved at gribe ind, hvis en bolig ikke er egnet til beboelse.

29. dec. 2018

Indhold

  Byfornyelsesloven forpligter kommunerne til at føre tilsyn med og nedlægge forbud mod beboelse af boliger, der er sundheds- eller brandfarlige. Men reglerne i byfornyelsesloven har ikke været tilstrækkelige til at forhindre udlejning af ubeboelige boliger. Derfor vil transport-, bygnings- og boligministeren sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti give kommunerne mulighed for at anvende en ny frivillig anmeldelsesordning, så udlejere af visse boliger skal anmelde til kommunen, at en bolig skal lejes ud.

  - Anmeldelsesordningen giver kommunerne bedre muligheder for at modvirke, at nogen spekulerer i at udleje ubeboelige huse. Vi oplever, at kommunerne har svært ved at forhindre, at huse i meget dårlig stand bliver udlejet til beboelse, og derfor giver vi nu kommunerne mulighed for at bruge denne nye anmeldelsesordning til at gribe ind, inden der flytter en lejer ind i et ubeboeligt lejemål. På den måde kan kommunen undgå, at den senere skal genhuse lejeren på kommunens regning, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

  - De senere år har vi set, at stadig flere borgere med sociale problemer bliver skubbet ud af byerne, til kommuner i yderområderne, hvor de bliver ofre for kyniske boligspekulanter, der opkøber ubeboelige rønner, og lejer dem ud til folk på overførsel. I Socialdemokratiet er vi imod, at dem, der har de største sociale problemer, samles i nedslidte og skimmelramte huse i bestemte landsdele, og derfor er vi rigtig glade for den her aftale, der giver kommunerne mulighed for at forhindre det, udtaler Kaare Dybvad, Socialdemokratiet.

  - Jeg er rigtig glad for, at vi sammen har fundet et redskab til kommunerne, der kan forebygge, at der spekuleres i udsatte borgere. Det er ikke noget, vi pålægger kommunerne, og som dermed fører til uhensigtsmæssige kontroller. Men en frivillig ordning som kommunerne kan anvende i det omfang, de finder det nødvendigt. Forhåbentlig kan vi undgå, at der er borgere, der fremover lever i dårlige boliger, der gør dem syge, indtil de har kunnet genhuses. Skulle en udlejer leje ud uden godkendelse, skal udlejeren selv betale for genhusningen, hvis boligen er kondemnabel, udover bødestraf. Det forventer jeg vil forebygge, at man “glemmer” at melde en forestående udlejning ind til kommunen, udtaler Merete Dea Larsen, Dansk Folkeparti.

  Anmeldelsesordningen indebærer, at hvis en udlejer ønsker at udleje en bolig, der er opført for mere end 40 år siden, og som ikke har været udlejet i et år, skal udlejer underrette kommunen senest 30 dage før, lejeren flytter ind. Det giver kommunen mulighed for at undersøge, om boligen er sundheds- eller brandfarlig, inden boligen tages i brug. Er dette tilfældet kan kommunen nedlægge forbud mod beboelse. Hvis kommunen ikke vil besigtige boligen, skal dette meddeles inden for 15 dage, hvorefter boligen kan udlejes. 

  Udlejes en bolig omfattet af ordningen, inden fristens udløb eller uden forudgående anmeldelse til kommunen, udløser dette en bødestraf. Med anmeldelsesordningen får kommunen også adgang til at indbringe spørgsmål om vedligeholdelsespligt for huslejenævnet, hvis en bolig ved besigtigelse er i så dårlig stand, at den er mindre egnet til beboelse, uden dog at være kondemnabel. Huslejenævnet kan pålægge udlejer at udføre vedligeholdelsesarbejder.

  Anmeldelsesordningen er frivillig for kommunerne at anvende. Hvis den skal anvendes skal kommunen varsle den nye ordnings indførelse. Anmeldelsesordningen kræver en lovændring, som fremsættes i oktober 2019.