Gå til hovedindhold

Skiltningen på nationale cykelruter bliver nu forbedret

Et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale, der sikrer et kvalitetsløft af skiltningen på nationale cykelruter i Danmark til i alt 2,55 millioner kroner.

Indhold

    Cyklisterne kan snart se frem til endnu bedre forhold på landets nationale cykelruter. Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået en aftale, der vil betyde en opgradering og supplering af skiltningen på cirka 435 kilometer nationale cykelrute samt en kvalitetsgennemgang af cirka 800 kilometer cykelrute. Der tildeles i alt 2,55 millioner kroner til 12 projekter til lokale forbedringer.

    - Det er afgørende, at der er ordentlige forhold for cyklister i Danmark. Det indebærer blandt andet, at der er en god og korrekt skiltning på de nationale cykelstier, så man lettere kan begå sig – uanset om man er lokalkendt eller turist. Derfor er det positivt, at de kommuner, der har søgt om midler til at opgradere eller forbedre skiltningen af de nationale cykelruter, også får mulighed for at gøre det, fortæller transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

    Pengene stammer fra en pulje på i alt 3,7 millioner kroner af ubrugte midler fra ”Aftale om udmøntning af midler i 2016 til nationale cykelruter”. Med aftalen blev det besluttet, at eventuelle overskydende midler fra projekterne skulle øremærkes til en særlig indsats for nationale cykelruter i 2017 og 2018. 

    Alle tilskudsberettigede projekter, der er blevet søgt om midler til, vil modtage tilsagn om fuld statsligt tilskud. Forligskredsen har derfor besluttet, at de resterende 1,1 millioner kroner, som der ikke er søgt om, skal tilbageføres til Infrastrukturfonden.