Gå til hovedindhold

2019

150 resultater

Cykelpuljen har givet flere, tilfredse og trygge cyklister

30. dec. 2019
Nyhed

Flere har valgt cykel til, og cyklisterne føler sig mere trygge og tilfredse i trafikken som følge af de investeringer, et bredt flertal i Folketinget har foretaget i cykelinfrastruktur. Det konkluderer en ny evaluering fra Vejdirektoratet, som viser, at puljen til fremme af cykeltrafik har haft en positiv effekt på en række undersøgte projektstrækninger.

Aftale med Post Danmark sikrer postbefordring efter nytår

20. dec. 2019
Nyhed

På baggrund af Finansudvalgets godkendelse den 19. december 2019 af et aktstykke om en midlertidig forlængelse af aftalen med Post Danmark samt den politiske aftale mellem regeringen, RV, SF og K har Transport- og Boligministeriet netop underskrevet en midlertidig forlængelse af den nuværende aftale med Post Danmark, som sikrer postbefordringen efter nytår.

Et skilt med transport- og boligministeriets logo sidder i en mur af granit.

Transportminister: Den kollektive trafik er for alle

20. dec. 2019
Nyhed

Transportminister Benny Engelbrecht slår fast, at brugen af den kollektive trafik ikke må forudsætte ejerskab af en smartphone. Såfremt det fysiske rejsekort på sigt bliver udfaset, som en ekstern analyse skitserer, vil der derfor skulle findes en ikke-digital løsning for de borgere, der ikke har adgang til mobiltjenester.

Anmeldelsesordning mod udlejning af ubeboelige ejendomme

20. dec. 2019
Nyhed

Et nyt lovforslag, der skal modvirke spekulanters udlejning af ubeboelige huse i landdistrikterne, sendes nu i høring.

Aftale baner vejen for forhandlinger om fremtidens post

19. dec. 2019
Nyhed

Et flertal af partier i Folketinget har i dag tiltrådt regeringens aktstykke om en midlertidig forlængelse af aftalen med Post Danmark, som sikrer, at der også efter nytår bliver leveret post til alle husstande i Danmark. Derudover har regeringen, RV, SF og K aftalt at igangsætte en række analyser, som skal danne baggrund for en kommende aftale om fremtidens postbefordring.

Et skilt med transport- og boligministeriets logo sidder i en mur af granit.

Nyt lovforslag skal sikre, at el-løbehjul ikke længere flyder i gaderne

19. dec. 2019
Nyhed

Det skal være slut med el-løbehjul, der roder i gadebilledet. Det mener transportminister Benny Engelbrecht, som i dag sender et lovforslag i offentlig høring, der skal sætte en stopper for problemet.