2019

Cykelpuljen har givet flere, tilfredse og trygge cyklister

Flere har valgt cykel til, og cyklisterne føler sig mere trygge og tilfredse i trafikken som følge af de investeringer, et bredt flertal i Folketinget har foretaget i cykelinfrastruktur. Det konkluderer en ny evaluering fra Vejdirektoratet, som viser, at puljen til fremme af cykeltrafik har haft en positiv effekt på en række undersøgte projektstrækninger.

Cyklist på vej over Bryggebroen i København

Aftale med Post Danmark sikrer postbefordring efter nytår

På baggrund af Finansudvalgets godkendelse den 19. december 2019 af et aktstykke om en midlertidig forlængelse af aftalen med Post Danmark samt den politiske aftale mellem regeringen, RV, SF og K har Transport- og Boligministeriet netop underskrevet en midlertidig forlængelse af den nuværende aftale med Post Danmark, som sikrer postbefordringen efter nytår.

Ministeriets skilt

Transportminister: Den kollektive trafik er for alle

Transportminister Benny Engelbrecht slår fast, at brugen af den kollektive trafik ikke må forudsætte ejerskab af en smartphone. Såfremt det fysiske rejsekort på sigt bliver udfaset, som en ekstern analyse skitserer, vil der derfor skulle findes en ikke-digital løsning for de borgere, der ikke har adgang til mobiltjenester.

Flintholm Station

Anmeldelsesordning mod udlejning af ubeboelige ejendomme

Et nyt lovforslag, der skal modvirke spekulanters udlejning af ubeboelige huse i landdistrikterne, sendes nu i høring.

Luftfoto af landligt landskab med et par huse, bane og vej.

Aftale baner vejen for forhandlinger om fremtidens post

Et flertal af partier i Folketinget har i dag tiltrådt regeringens aktstykke om en midlertidig forlængelse af aftalen med Post Danmark, som sikrer, at der også efter nytår bliver leveret post til alle husstande i Danmark. Derudover har regeringen, RV, SF og K aftalt at igangsætte en række analyser, som skal danne baggrund for en kommende aftale om fremtidens postbefordring.

Ministeriets skilt