Gå til hovedindhold
Nyhed

Analyser af potentialet for boligfortætning

To nye analyser af fortætningspotentialet i den almene boligsektor samt af potentialet for stationsnær fortætning i hovedstadsområder viser, at der er et anseligt potentiale for at tilvejebringe nye boliger.

27. maj 2020

Indhold

    Fortætningspotentialet i de to analyser er analyseret af Kuben Management.

    Analysen af fortætningspotentialet i den almene boligsektor viser, at der i de ni udvalgte kommuner karakteriseret ved et højt efterspørgselspres på boligmarkedet er et samlet potentiale for boligfortætning i eksisterende almene boligafdelinger på cirka 2.200.000 m2 (svarende til knap 30.000 nye almene boliger af 75 m2). Potentialet varierer fra kommune til kommune, hvor Aarhus Kommune har det absolut største potentiale efterfulgt af Odense og Aalborg. Blandt de undersøgte kommuner har Frederiksberg og Gentofte de mindste fortætningspotentialer.

    Analysen af potentialet for stationsnær fortætning i hovedstadsområdet viser, at bebyggelsesprocenten kan øges i samtlige udvalgte stationsnære områder og i de fleste tilfælde kan der ske en betydelig fortætning. Det samlede fortætningspotentiale omkring de ni stationer er opgjort til knap 53.000 boliger.

    - Som boligminister er jeg meget optaget af, at der bygges nye boliger de steder, hvor der er et pres på boligmarkedet og hvor den blandede by har trange kår, som følge af stigende huslejer og boligpriser. Derfor glæder det mig, at der er et stort fortætningspotentiale, siger boligminister Kaare Dybvad Bek.

    - Særligt i den almene boligsektor håber jeg, at kommunerne og boligorganisationerne i fællesskab vil gøre deres til, at potentialet kan omsættes til nye almene boliger de steder, hvor det giver mening og bidrager til at skabe blandede boligområder, udtaler boligminister Kaare Dybvad Bek.