Boligministeren i spidsen for nordisk bygge- og boligministermøde

Boligminister Kaare Dybvad Bek er vært, når han i morgen inviterer sine nordiske ministerkolleger til møde om bæredygtigt byggeri og nordisk samarbejde.

Detalje fra en byggeplads
Foto: Bygningsstyrelsen

13. september 2020

Bæredygtig udvikling af bygge- og boligsektoren står øverst på dagsordenen, når de nordiske bygge- og boligministre mødes mandag den 14. september 2020. Ambitionerne er høje blandt de nordiske lande, og der er et behov for samarbejde på tværs. For hvis byggeriet både nu og i fremtiden skal blive mere bæredygtigt, må man tænke i helheder.

- Vi står alle foran en vigtig opgave med byggeriets grønne omstilling. Derfor glæder det mig, at vi nu styrker den fælles nordiske indsats, der skal sikre, at fremtidens byggesektor vil være både bæredygtig og konkurrencedygtig, siger Kaare Dybvad Bek.

Ministrene skal på mødet drøfte en prioriteret indsats om Norden som ledende inden for en bæredygtig og konkurrencekraftig bygge- og boligsektor med mindsket miljø- og klimapåvirkning. Samtidig er der som opfølgning på sidste års ministermøde i Reykjavik blevet nedsat en styregruppe, der skal arbejde for harmonisering af byggesektoren i de nordiske lande, hvor der vil være særligt fokus på at iværksætte og fremme indsatser, der styrker betingelserne for en integreret og bæredygtig vækst for byggebranchen.

- Jeg ser frem til at høre mine nordiske kollegers overvejelser om fremtidens grønne byggeri. Det handler om at bringe hinandens kompetencer og erfaringer bedre i spil, og i det arbejde vil styregruppen af nationale fageksperter være et centralt omdrejningspunkt, siger Kaare Dybvad Bek.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til boligministerens pressechef, Poul Aarøe Pedersen: 29 32 98 47.