Gå til hovedindhold
Nyhed

CEF-ansøgningsrunde 2020-2021: EU afsætter 200 mio. EUR til forhåndsudpegede projekter på TEN-T hovednetkorridorerne og andre strækninger på TEN-T hovednettet

Den 22. marts 2021 er der frist for en ny ansøgningsrunde for CEF Transport. Ansøgningsrunden angår specifikt undersøgelser og anlægsforberedende aktiviteter.

17. dec. 2020

Indhold

  Den 15. december 2020 offentliggjorde Europa-Kommissionen det såkaldte 2020 CEF Transport MAP call. Ansøgningsrunden udløber den 22. marts kl. 17:00.

  I alt afsættes der 200 mio. EUR, som er opdelt i to puljer:

  1. 160 mio. EUR fra generalpuljen (general envelope)
  2. 40 mio. EUR fra samhørighedspuljen (cohesion envelope)

  Danske støttemodtagere kan alene søge om støtte med midler fra generalpuljen, da Danmark ikke er et samhørighedsland.

  Prioriteter

  Ansøgningsrunden er alene relevant for såkaldte studies-ansøgninger, dvs. undersøgelser eller anlægsforberedende aktiviteter.

  Ansøgningsrunden giver mulighed for EU-støtte til transportinfrastrukturprojekter inden for følgende prioriteter:

  - Pre-identified projects on the Corridors of the Core Network (railways, inland waterways, roads, maritime and inland ports)

  - Pre-identified projects on the other sections of the Core Network (railways, inland waterways, roads, maritime and inland ports)
  Pre-identified projects er defineret i CEF-forordningens bilag 1, del 1, punkt 2 og 3.

  Betingelser og tidsplan for behandling af ansøgninger

  Alle ansøgninger med dansk involvering skal indgives efter aftale med og underskrift af Transport- og Boligministeriet inden indsendelse til Europa-Kommissionen. Ansøgeren sender selv ansøgningen til Europa-Kommissionen elektronisk.

  - 15.12.20: Ansøgningsrunden offentliggøres
  - 14.01.21: Europa-Kommissionens CEF Transport Virtual Info Day
  - 22.01.21: FRIST: Projektbeskrivelse sendes til Transport- og Boligministeriet samt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
  - 22.02.21: FRIST: Samlet ansøgning sendes til Transport- og Boligministeriet samt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
  - 22.03.21: FRIST: Indsendelse af ansøgning til Europa-Kommissionen

  Den samlede ansøgning sendes til Transport- og Boligministeriet senest den 22. februar 2021 til ckl@trm.dk, kma@trm.dk og heto@trm.dk.