Gå til hovedindhold

Den almene sektor opfylder effektiviseringsmålsætning før tid

Den almene boligsektor har fra 2014 til 2019 effektiviseret for omkring 1,7 mia. kr. Sektoren har dermed et år før tid mere end opfyldt målsætningen om 1,5 mia. kr. besparelse. Det viser en analyse af sektorens regnskabstal foretaget af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Effektivitetsenhed.

Indhold

  Den almene boligsektors store effektiviseringsindsats viser sig nu for alvor i regnskabstallene. Sektoren har fra 2014 til 2019 effektiviseret driften for omkring 1,7 mia. kr. og budgetter for 2020 viser at trenden fortsætter. Sektoren har dermed før tid opfyldt – og overgået – målsætningen om 1,5 mia. kr. besparelse per 2020.

  De store besparelser har mange steder betydet lavere huslejer for den almene sektors beboere, andre steder er besparelserne blevet brugt til at henlægge til bygningernes fremtidige vedligehold, således at store huslejestigninger undgås i fremtiden.

  - Jeg er meget glad for, at vi er kommet så flot i mål med effektiviseringen. Det har direkte betydning for lejerne, fordi det er med til at holde huslejen nede, siger boligminister Kaare Dybvad Bek.

  - Det er derfor vigtigt, at arbejdet med effektivisering af den almene boligsektor fortsætter, når den nuværende aftale udløber med 2020, hvorfor jeg også ser frem til forhandling af en ny og ambitiøs effektiviseringsaftale i løbet af efteråret 2020, uddyber boligministeren.

  Baggrund:

  • Boligaftalen 2014 satte fokus på effektivitet i den almene sektor. Dette var som følge af, at driftsudgifterne i sektoren i en årrække var steget meget.
  • I juni 2016 indgik KL, BL - Danmarks Almene Boliger og regeringen en aftale om en effektiviseringsmålsætning på 1,5 mia. kr. realiseret i 2020-regnskaberne.
  • Aftalen er solidarisk og uden sanktionsmuligheder, hvilket betyder, at der ikke har været konkrete krav til de enkelte organisationer og afdelinger.
  • For at understøtte sektorens effektiviseringsarbejde etablerede regeringen i 2015 en Effektiviseringsenhed der bl.a. har lavet benchmarks og øget vidensdeling om effektiv drift i sektoren.
  • Boligaftalen 2020 sætter igen fokus på effektivisering i den almene sektor.

  Vedhæftede graf herunder viser sektorens effektivitetsudvikling. I grafen er udgiftsniveauet i 2014 markeret med rødt. Dette er det udgiftsniveau sektorens effektivitetsindsats måles mod. Sektorens effektivitetsmålsætning er markeret med grøn. Forskellen mellem den røde og den grønne vandrette linje svarer til 1,5 mia. kr.

  Den sorte streg angiver sektorens effektivitetsudvikling, og det ses, at den allerede i 2019 er under det grønne mål, og dermed at sektoren har effektiviseret for mere end 1,5 mia. kr.

  De stiplede linjer i grafen angiver budgetter. Disse indikerer at sektoren forventer at realisere yderligere besparelser i 2020. Da budgetter og regnskaber ikke altid stemmer overens, er dette resultat dog forbundet med nogen usikkerhed.

  Anmærkning: Figuren er beregnet i 2014 priser og 2014 boligareal. Beregningerne er baseret på omkring 97 pct. af sektorens regnskaber. De udgifter der monitoreres er driftsudgifter, som afdelinger og boligorganisationer kan påvirke. De inkluderer ikke udgifter til fx afbetaling af lån. De moni-torerede udgifter svarer til omkring 50 pct. af sektorens samlede udgifter.