Der skal ikke flyve tomme fly rundt i Europa

Transportminister Benny Engelbrecht har bedt Europa-Kommissionen om at sætte gang i et lovgivningstiltag, der kan forhindre, at der flyver tomme fly rundt i Europa på grund af coronavirussen.

Fly set nedefra
Foto: Jan Eliassen/Naviair

10. marts 2020

Udbredelsen af coronavirussen har store konsekvenser for erhvervslivet og borgere i hele Europa. Det gælder ikke mindst for luftfartsbranchen, som oplever et dramatisk fald i antallet af rejsende og solgte billetter.

På grund af en EU-regel om, at et luftfartsselskab skal anvende sit ”slot” i en lufthavn minimum 80 procent af tiden for at få tildelt samme slot næste år, flyver der angiveligt næsten tomme fly rundt i europæisk luftrum, så luftfartsselskaberne kan være sikre på at fastholde de værdifulde slots. Et slot er en start- og landingstilladelse i en given lufthavn.

- Det er uholdbart ud fra både et økonomisk og klimamæssigt perspektiv, at der angiveligt flyver næsten tomme, ja man kan vel nærmest kalde dem ”spøgelsesfly”, rundt i luften. Derfor har jeg opfordret transportkommissær Adina Vălean til at sætte gang i de nødvendige lovgivningsmæssige tiltag, der kan sikre, at luftfartsselskaberne får lov til at afvige fra dele af slotsforordningen, siger transportminister Benny Engelbrecht.

En række øvrige medlemslande har også opfordret Europa-Kommissionen til at iværksætte et lovgivningsmæssigt tiltag, ligesom Kommissionen i øvrigt gjorde efter 11. september 2001, under SARS-epidemien i 2003 og under finanskrisen i 2009.

Fakta
Tildeling af start- og landingstilladelser – de såkaldte ’slots’ – er reguleret på EU-niveau for at sikre, at tildelingen på tværs af EU sker på lige, gennemskuelige og ikke-diskriminerende vilkår. Der er således udpeget en slotskoordinator i hvert medlemsland, som er ansvarlig for at tildele slots til luftfartsselskaberne. I Danmark varetages opgaven af selskabet Airport Coordination Denmark. Selskabet opererer uafhængigt af både myndigheder og Transport- og Boligministeriet.

I slotsforordningen findes en bestemmelse om, at et slot i en lufthavn skal være udnyttet minimum 80 procent af tiden, hvis et luftfartsselskab vil have ret til samme slot i næste års trafikprogram (en såkaldt grandfather right). Bestemmelsen er med til at sikre, at slots i lufthavnene bliver tildelt og anvendt så effektivt som muligt.

Når der er et markant fald i efterspørgslen på flyrejser, som luftfartsbranchen oplever i øjeblikket, kan nogle luftfartsselskaber angiveligt føle sig nødsaget til at flyve næsten tomme fly rundt til lufthavne for at fastholde retten til at benytte samme slot i næste års trafikprogram. Dette er uhensigtsmæssigt for luftfartsselskabernes økonomi og i særdeleshed for klimaet.

De nationale slotskoordinatorer kan afvige fra 80/20-bestemmelsen for enkelte lufthavne, hvis der foreligger en ekstraordinær omstændigheder. Covid-10 er pt. ikke en ekstraordinær omstændigheder i henhold til forordningen.

Der er således behov for, at Europa-Kommissionen skaber den nødvendige lovramme til, at slotskoordinatorerne kan afvige fra 80/20-bestemmelsen.

Kommissionen kan tage initiativ til en forordning, der midlertidigt suspenderer 80/20-bestemmelsen i slotsforordningen i et tidsbegrænset periode. Det gjorde Kommissionen for eksempel efter 11. september 2001, under SARS-epidemien i 2003 og under finanskrisen i 2009. Det er dette lovgivningstiltag, som transportministeren har bedt transportkommissæren om at iværksætte.