Gå til hovedindhold

Forbud mod landgang fra krydstogtskibe genindføres

Med virkning fra 14. august 2020 har Sundheds- og Ældreministeriet genudstedt bekendtgørelse om forbud mod landgang for krydstogtskibe m.v. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) for at begrænse risikoen for introduktion af yderligere smitte med COVID-19.

Indhold

    Forbuddet mod landgang vedrører passagerer og besætningsmedlemmer på krydstogtskibe samt andre passagerskibe, der er indrettet til mere end 100 passagerer, og er ikke til hinder for, at skibene oplægges i danske havne fx i forbindelse med reparationer og vedligehold m.m.

    I konkrete tilfælde kan der gives tilladelse til, at besætningsmedlemmer kan gå i land, fx i forbindelse med besætningsskifte, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 4.

    Bekendtgørelsen gælder ikke for handelsskibe og skibe på en fast rute, hvor der er regelmæssig ankomst og afgang i en dansk havn.

    Bekendtgørelsen ophæves den 1. oktober 2020.”