Gå til hovedindhold

Initiativer til sikring af vareforsyningen

Som følge af de seneste restriktioner i Nordjylland har transportministeren taget initiativ til forlængelse af en række kørekort og beviser inden for vejtransportsektoren med henblik på at sikre forsyningen af varer.

Indhold

  Restriktionerne i kommunerne Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommune får nu regeringen til at forlænge kørekort og beviser.

  Transport- og Boligministeriet har været i kontakt med flere brancheorganisationer og har på den baggrund taget initiativ til at forlænge gyldigheden for en række kørekort og beviser samt opfordret de nordjyske kommuner til at se på lokale begrænsninger for vareudbringning.

  - Jeg har en rigtig god og konstruktiv dialog med transportbranchen, som har vist en ekstrem fleksibilitet i den her tid. For at sikre vareforsyningen i og uden for de syv nordjyske kommuner har jeg sørget for, at en række kørekort og beviser inden for vejtransportsektoren forlænges, ligesom vi også gjorde i foråret ved udbruddet af COVID-19, siger transportminister Benny Engelbrecht.

  Forlængelsen af gyldigheden gælder kørekort og beviser, der er udløbet i perioden september til og med december måned 2020 og gælder alene for kørsel i Danmark. For beviser, der udløber i den pågældende periode, forlænges gyldigheden til og med den 28. februar 2021. Forlængelserne vil i blive fastsat i en bekendtgørelse, der træder i kraft søndag den 15. november 2020, og der er tale om forlængelse af følgende kørekort og beviser:

  • Kørekort til de store kategorier samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring
  • Chaufføruddannelsesbevis
  • Uddannelsesbevis til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods
  • Sikkerhedsrådgiverbevis for transport af farligt gods
  • Kørekort med kørelærergodkendelse
  • Legitimationskort til personer, der regulerer færdslen i forbindelse med særtransporter

  Forlængelserne skal sikre opretholdelse af forsyningskæderne i Nordjylland samt de omkringliggende kommuner.

  Transportministeren har også sammen med miljøminister Lea Wermelin sendt et fællesbrev til en række nordjyske kommuner med opfordring om at se på lokale begrænsninger for vareudlevering i perioden, hvor restriktionerne finder anvendelse.

  Kommunerne har i dag mulighed for at begrænse tidsrummene for varelevering med henvisning til støjgener. Kommunerne har også mulighed for, med politiets samtykke, at beslutte, om der f.eks. skal gælde et indkørselsforbud for lastbiler i et bestemt tidsrum, eller at der skal gælde bestemte parkerings- og standsningsregler.

  Derfor har transportministeren og miljøministeren i et brev den 13. november opfordret kommunerne i Nordjylland til at se på, om der lokalt er beslutninger, der kan begrænse leveringen af dagligvarer og i så fald dispensere for disse i perioden, hvor restriktionerne er indført.