Gå til hovedindhold
Nyhed

Kommunale initiativer skal tiltrække beboere til yderområderne

Boligminister Kaare Dybvad Bek vil undersøge nye muligheder for at styrke kommunernes arbejde med at tiltrække tilflyttere til de danske øer.

10. dec. 2020

Indhold

  Mange danske kommuner udviser et stort engagement i arbejdet med at tiltrække nye tilflyttere til Danmarks såkaldte yderområder, herunder de danske øer.

  Et af de steder, hvor der arbejdes målrettet med at tiltrække nye beboere, er i Ærø Kommune. Her har kommunen etableret et fuldt møbleret bosætningshus, hvor man i en tidsbegrænset periode kan afprøve ø-livet.

  Social- og Indenrigsministeriet har i udtalelse af 8. december 2020 imidlertid fundet, at Ærø Kommune ikke har hjemmel i lovgivningen til at udleje bosætningshuse med henblik på at tiltrække potentielle tilflyttere.

  Men skal vi opretholde sammenhængskraften i landet, er det ifølge regeringen afgørende, at der ikke sker affolkning af Danmarks såkaldte yderområder.

  - Det er min klare ambition som boligminister, at kommunerne skal have de relevante værktøjer til rådighed, som kan gøre en forskel i forhold til at sikre levende og driftige lokalsamfund – også i de tyndt befolkede områder, siger boligminister Kaare Dybvad Bek.

  Boligministeren vil derfor nu sætte gang i et arbejde, der skal styrke kommunernes muligheder for – i henhold til ordninger i boliglovgivningen – at tiltrække tilflyttere. Dette handler bl.a. om at afsøge mulighederne for at skabe hjemmel i den nuværende lovgivning til såkaldte bosætningshuse, men også om at se nærmere på andre ordninger inden for boliglovgivningens rammer, der effektivt kan modvirke affolkning.