Gå til hovedindhold
Nyhed

Krav om mundbind eller visir i al kollektiv transport

På baggrund af Sundhedsstyrelses anbefalinger indfører regeringen nu krav om mundbind eller visir i al offentligt og privat kollektiv transport, taxi og færger.

15. aug. 2020
Et hvidt tog holder på en perron. I forgrunden ses mennesker gå forbi.

Indhold

  Fremover skal alle rejsende over 12 år i den kollektive trafik, færger og taxi bære mundbind eller visir. Kravet gælder også de ansatte, der har passagerkontakt.

  Det har regeringen besluttet på baggrund af, at Sundhedsstyrelsen nu anbefaler krav om mundbind i den kollektive transport i hele landet og på alle tider af døgnet.

  Det landsdækkende krav svarer i store stræk til den ordning der for tiden gælder i kollektiv trafik i Aarhus og de omkringliggende kommuner.

  - Jeg er meget tilfreds med Sundhedsstyrelsens nye anbefaling, for den vil gøre livet lettere og mere trygt for passagerne i den kollektive trafik. Det er ikke længere op til den enkelte at vurdere, om der er så meget trængsel, at man bør tage mundbind på. Det er bare sådan det er. Vi ved fra mange af vore nabolande, at selvom det kan føles lidt særpræget de første par minutter, så vænner man sig i reglen hurtigt til det, siger transportminister Benny Engelbrecht.

  Reglerne træder i kraft lørdag den 22. august, og der vil blive udarbejdet en detaljeret bekendtgørelse inden da. Det er dog opfodringen, at man allerede nu bruger mundbind eller visir på sin rejse.

  Når kravet træder i kraft bliver det op til trafikselskaberne at håndhæve reglerne på samme måde, som de fører billetkontrol. Hvis ikke passagererne bærer mundbind eller visir, vil man ikke kunne komme med, eller man vil blive bortvist fra transportmidlet.

  - Vi har gennem de seneste måneder set, at danskerne har lyttet til myndighederne, og det er jeg helt sikker på, at man også vil nu. Vi har også en god dialog med transportselskaberne og de faglige organisationer, og jeg forventer, at alle gør deres yderste, så omstillingen til den nye hverdag bliver så enkel som mulig. Der vil være mange spørgsmål, og det vil vi afklare løbende. For langt de fleste er det dog meget enkelt at bruge et mundbind eller visir, og dermed være med til at skabe en tryg afvikling af trafikken, siger Benny Engelbrecht.

  - Vi oplever, at øget aktivitet og øget trængsel har medført et større smittetryk i flere byer. Selv om smitten er centreret i visse kommuner, kan vi også se, at antallet af kommuner, der har smitten, er steget de seneste uger. Derfor opgraderer vi med et krav om mundbind i den kollektive trafik. Værktøjerne er forskellige, afhængigt af udbruddets karakter. Vi er sammen med myndighederne klar med, hvad der skal til, for at stoppe smittekæderne. Ikke mindst for at skåne de særligt sårbare danskere, som er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb som følge af covid-19, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

  Fakta:
  Kravet om mundbind eller visir gælder alle passagerer over 12 år. Nogle voksne vil af helbredsmæssige årsager kunne være undtaget fra kravet om mundbind eller visir. Kravet omfatter passagerer i busser, tog, metro, letbaner, samt flextrafik, flextur og på bus- og togstationer, metrostationer og ved letbanestoppesteder samt letbane stationer. Kravet omfatter også passagerer i den private kollektive trafik, herunder fjernbusser, færger og privat taxikørsel.

  Kravet om enten mundbind eller visir gælder også for medarbejderne herunder buschauffører og billetkontrollører, når de er i kontakt med rejsende/kunder.

  Befinder medarbejderne sig i et aflukke, hvor passagerne/kunderne ikke har adgang, fx i førerrummet på et tog, er der ikke krav om at bære værnemidler.

  Transportvirksomhederne vil indføre rejseregler om, at rejsende skal bære mundbind eller visir i transportmidler og på stationer mv., og vil afvise passagerer der ikke lever op til kravet. Såfremt en passager skulle nægte at forlade transportmidlet, vil det blive håndteret af politiet.