Gå til hovedindhold

Linjeføringer af en fast Kattegatforbindelse skal fortsat undersøges

Vejdirektoratet og Sund & Bælt har netop præsenteret transportminister Benny Engelbrecht samt transportordførerne fra RV, SF, V, DF, K og LA om resultaterne af første fase af forundersøgelsen af en fast forbindelse over Kattegat. Resultaterne af de indledende linjeføringsovervejelser giver ikke anledning til på nuværende tidspunkt at foretage fravalg af de undersøgte hovedkorridorer. Der skal derfor gennemføres videre undersøgelser af projektet, før der træffes beslutning om at indsnævre antallet af linjeføringskorridorer.

Indhold

  Første fase af forundersøgelserne, som både omfatter en ren vejforbindelse og en kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat, er nu afsluttet. Projektgruppen bestående af Vejdirektoratet, Sund & Bælt og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sammen med deres rådgiver COWI afsluttet arbejdet med indledende linjeføringsovervejelser for projektet. Resultaterne peger på, at det bl.a. på grund af hensyn til natur- og miljøforhold er for tidligt at foretage fravalg af de undersøgte hovedkorridorer..

  Transportminister Benny Engelbrecht mener, at det er afgørende med bred politisk inddragelse og har derfor præsenteret de foreløbige resultater for partierne bag Aftale om en grøn transportpolitik, der i 2009 satte den første strategiske analyse af projektet i gang. Partierne har taget Vejdirektoratet, Sund & Bælt og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens anbefaling om at afvente de videre undersøgelser af projektet, før der træffes beslutning om at indsnævre antallet af linjeføringskorridorer til efterretning.

  - En fast Kattegatforbindelse rummer mange interessante perspektiver i forhold til kortere rejsetider mellem Øst- og Vestdanmark og højere forsyningssikkerhed for trafikken mellem landsdelene. Et projekt i det omfang vil dog også uundgåeligt berøre natur- og landskabsforhold, og derfor er det helt afgørende, at vi undersøger mulige linjeføringskorridorer grundigt, inden vi vælger til og fra, siger transportminister Benny Engelbrecht.

  Forundersøgelsens næste fase omfatter nærmere undersøgelser af anlægstekniske og natur- og miljømæssige forhold i linjeføringskorridorerne. Der skal desuden gennemføres trafikale, samfundsøkonomiske og finansielle beregninger, ligesom klimaeffekter ved både anlægs- og driftsfasen skal belyses. Den endelige afrapportering af hhv. en ren vejforbindelse og en kombineret vej- og jernbaneforbindelse forventes ved udgangen af 2021.

  Der vil i foråret 2020 blive inviteret til offentlige orienteringsmøder på Sjælland, på Samsø og i Jylland.

  Delrapporten om de indledende linjeføringsovervejelser kan findes på projektets hjemmeside www.kattegat.dk, hvor øvrig information om forundersøgelsen også deles.