Luftrummet over Grønland indskrænkes

På grund af risikoen for en ukontrolleret spredning af covid-19 begrænses mulighederne for indrejse i Grønland af passagerer fra resten af verden undtagen Danmark.

Foto: Jan Eliassen/Naviair

06. november 2020

Grønland er i en særlig situation i kraft af de store afstande mellem mindre byer og bygder, hvor der er begrænsede lokale sundhedsfaciliteter. De danske sundhedsmyndigheder vurderer, at i det grønlandske samfund vil selv et mindre antal syge kunne få store konsekvenser for det lokale sundhedsvæsen. Derfor er Grønland i en særlig sårbar situation i tilfælde af udbredt smitte med covid-19, og på den baggrund har det grønlandske selvstyre ønsket at begrænse indrejse til landet.

- Covid-19 skal tages meget alvorligt, og Grønland er i en helt særlig sårbar situation, hvor det vil få meget store konsekvenser for lokalsamfundene, hvis der sker en ukontrolleret smittespredning. Derfor indfører jeg efter ønske fra det grønlandske selvstyre et generelt forbud mod civil luftfart til Grønland fra resten af verden undtagen Danmark, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Transportministeren kan begrænse mulighederne for indrejse i Grønland af passagerer, jf. luftfartslovens § 3. Luftfartslovens § 3, stk. 2, giver mulighed for, at transportministeren kan bestemme, at adgangen til luftfart inden for hele riget midlertidigt indskrænkes eller forbydes, når den offentlige sikkerhed kræver det.

Flyveforbuddet indføres fra mandag den 9. november 2020 og vil efter grønlandsk ønske vare til og med den 31. januar 2021, og det vil være muligt at forlænge forbuddet. Tiltaget er et generelt forbud mod civil luftfart med passagerer til Grønland med undtagelse af flyvninger fra Danmark. Forbuddet vil ikke omfatte fragtflyvninger og militærflyvninger. Herudover vil Thulebasen ikke være omfattet af forbuddet.

Nyheden er revideret den 10. november 2020.