Gå til hovedindhold
Nyhed

Mange flere muligheder for at lade elbiler op i hele landet

De næste par år skal der etableres ladestandere i hele Danmark for over 200 millioner kroner. Ladestanderne er delvist finansieret af midler afsat med aftale om udmøntning af pulje til grøn transport i april 2020.

19. dec. 2020
Elbil, der lader ved en kommunal ladestander i København

Indhold

  Ladestandere skal være inden for rækkevidde, hvis flere skal vælge elbilen til. Derfor har transportminister Benny Engelbrecht og et politisk flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet netop givet tilsagn om støtte for 56,8 millioner kroner til medfinansiering af udbredelsen af ladeinfrastruktur til elbiler. Støtten skal sikre bedre muligheder for, at bilister med en elbil kan lade op over hele landet.

  - Transportsektoren er en væsentlig faktor i vores målsætning om at nedbringe CO2-udledningen med 70 procent i 2030. Det har derfor fra dag ét været et af mine fokuspunkter som transportminister at sikre en grøn omstilling af transporten. Det er et stort skridt på vejen i omstillingen fra biler med fossile brændstoffer, at vi med midler fra puljen kan forbedre lademulighederne for elbiler, siger transportminister Benny Engelbrecht.

  Helt konkret er der tale om midler fra aftale om udmøntning af pulje til grøn transport, som transportministeren og aftalepartierne indgik i starten af april. Aftalen bestod oprindeligt af 49,4 millioner kroner til udbredelse af ladestandere og 23,8 millioner til grøn omstilling af erhvervstransport. Da der ikke var ansøgninger nok til puljen til erhvervstransport, har transportministeren og aftalepartierne besluttet at overføre 7,4 millioner kroner fra puljen til erhvervstransport til puljen til ladestandere. Støtten til hvert projekt må maksimalt udgøre 25 procent af projektets totalomkostninger.

  Det er Vejdirektoratet, der har håndteret ansøgningsprocessen og vurderet de indkomne ansøgninger efter en række kriterier, blandt andet:

  • Antallet af ladepunkter og ladeeffekt
  • Ladestandernes geografiske placering
  • Antallet af elbiler, der forventes at benytte standerne
  • Projekternes CO2-påvirkning.

  Vejdirektoratet har modtaget 81 ansøgninger fra 21 ansøgere. Ansøgningerne varierer i størrelse fra store projekter med opsætning af et stort antal ladestandere til opsætning af en enkelt ladestander. På baggrund af Vejdirektoratets indstilling er puljen til ladestandere blevet udmøntet, og i løbet af 2021 og 2022 vil trafikanterne kunne se de konkrete resultater ude på vejnettet i form af nye ladestandere.

  Yderligere oplysninger:
  Pressechef Martin Hein, Transportministeriet, tlf. 4185 1483, mail: mhi@trm.dk
  Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, Vejdirektoratet, tlf. 7244 3032, mail: man@vd.dk
  Afdelingsleder Mette Fynbo, Vejdirektoratet, tlf. 7244 2793, mail: mfy@vd.dk

  Kontakt til ordførerne

  Thomas Jensen (S), 61 62 41 78
  Kristian Pihl Lorentzen (V), 27 52 28 18
  Hans Christian Skibby (DF), 61 62 42 31
  Rasmus Helveg Petersen (R), 61 62 55 41
  Anne Valentina Berthelsen (SF), 61 62 30 68
  Henning Hyllested (EL), 61 62 51 01
  Niels Flemming Hansen (K), 61 62 32 21
  Ole Birk Olesen (LA), 61 62 51 76
  Torsten Gejl (ALT), 61 62 46 51