Gå til hovedindhold

Ny aftale sikrer 520 millioner kroner til cykelstier

Vejtransporten skal omstilles, så den bliver mere grøn, og den omstilling sættes nu i gang med ny politisk aftale, hvor der blandt andet afsættes penge til cykelinfrastruktur.

Indhold

  Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre har netop indgået aftale om Grøn omstilling af vejtransporten. I den forbindelse har partierne øremærket 520 millioner kroner til investeringer i at fremme cyklismen. Pengene fordeles mellem cykelprojekter på statsvejnettet og til en medfinansieringspulje til projekter på kommunale veje.

  - Hvis vi vil have flere til vælge cyklen og få flere til at cykle længere, må vi sørge for, at der er sikre og gode cykelstier. Der er huller flere steder i stinettet, og det er på tide, de huller bliver lukket. Vi kommer rigtig, rigtig langt med aftalen om Grøn omstilling af vejtransport, hvor vi sikrer 520 millioner kroner til at forbedre cykelinfrastrukturen og trafiksikkerheden for cyklister, siger transportminister Benny Engelbrecht.

  Pengene til cykelprojekter fordeles således, at der afsættes 30 millioner kroner i 2021 og 170 millioner kroner årligt i 2022 og 2023 til anlæg af cykelstier langs statsvejene. Der er ikke udvalgt bestemte projekter som midlerne skal gå til. Vejdirektoratet har udarbejdet en liste over relevante cykelprojekter, som eventuelt kan få del i midlerne fra aftalen. Der er 24 projekter på listen, der vil kunne gennemføres i årene 2021-2025.

  Derudover afsættes 150 millioner kroner i 2021 til en pulje målrettet kommunale cykelprojekter, der kræver kommunal medfinansiering på 50 procent af anlægsudgiften.

  Cykelprojekter

  • Cykelsti Døstrup – Sdr. Vollum, Tønder Kommune, anlægsoverslag: 24 mio. kr.
  • Cykelsti Faaborg – Svanninge Bakker, Faaborg-Midtfyn, anlægsoverslag: 25 mio. kr.
  • Tilbagetrukket cykelsti ved Kærbøl Markvej, Esbjerg Kommune, anlægsoverslag: 1 mio. kr.
  • Stitunnel ved Tørring, Hedensted Kommune, anlægsoverslag: 18 mio. kr.
   Cykelsti Studsgård - Velhustedvej (Kibæk), Herning Kommune, anlægsoverslag: 22 mio. kr.
  • Cykelsti Harre – Nautrupvej, Skive Kommune, anlægsoverslag: 16 mio. kr.
   Cykelsti Mejlby – Hald ved Randers, Randers Kommune, anlægsoverslag: 44 mio. kr.
  • Cykelsti Lendemarke - Vigen - på Møn, Vordingborg Kommune, anlægsoverslag: 42 mio. kr.
  • Cykelsti Sandager – Trunderup, Faaborg-Midtfyn Kommune, anlægsoverslag: 22 mio. kr.
  • Cykelsti nord for Billund Lufthavn, Vejle Kommune, anlægsoverslag: 4 mio. kr.
  • Stitunnel nord for Rudkøbing, Langeland Kommune, anlægsoverslag: 13 mio. kr.
  • Cykelsti Egvadvej – Brosbølvej, Ringkøbing-Skjern Kommune, anlægsoverslag: 26 mio. kr.
  • Cykelsti Stenholt – Nørre Knudstrup 1, Silkeborg Kommune, anlægsoverslag: 14 mio. kr.
  • Cykelsti Stenholt – Nørre Knudstrup 2, Silkeborg Kommune, anlægsoverslag: 12 mio. kr.
  • Cykelsti Pengehøj – Christianshedevej, Ikast-Brande Kommune, anlægsoverslag: 6 mio. kr.
  • Cykelsti, Djurs Sommerland, Syddjurs og Norddjurs, anlægsoverslag: 22 mio. kr.
  • Cykelsti Gudum – Borumvej, Lemvig Kommune, anlægsoverslag: 23 mio. kr.
  • Cykelsti Vetterslev – Buske, Næstved/Ringsted, anlægsoverslag: 31 mio. kr.
  • Cykelsti langs Oddenvej på Sjællands Odde, Odsherred Kommune, anlægsoverslag: 17 mio. kr.
  • Cykelsti Blangslev - Hammer Torup, Næstved Kommune, anlægsoverslag: 26 mio. kr.
  • Cykelstier langs Overdrevsvejen, mellem jernbanen og Københavnsvej, Hillerød Kommune, anlægsoverslag: 12 mio. kr.
  • Stikrydsning ved Balstrupvej i Ringsted, Ringsted Kommune, anlægsoverslag: 2 mio. kr.
  • Stikrydsning i Toftlund, Tønder Kommune, anlægsoverslag: 3 mio. kr.
   Cykelsti i Nexø, Bornholms Kommune, anlægsoverslag: 11 mio. kr.