Gå til hovedindhold
Nyhed

Ny aftale sikrer effektivt opgør med kortsigtede boligspekulanter

Regeringen, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF og Alternativet har i dag indgået en aftale, der skal bremse kortsigtede spekulanters opkøb af billige lejeboliger.

30. jan. 2020

Indhold

  Efter flere måneders forhandlinger har regeringen, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF og Alternativet i dag landet en aftale om boligreguleringsloven.

  Aftalen indebærer, at der indføres et spekulantstop, hvor en køber af en ejendom ikke kan hæve huslejen i de første 5 år efter overtagelsen, hvis der foretages en renovering efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2.

  Der indføres desuden et grønt incitament, så karensperioden bortfalder, hvis en ejendoms energiklasse hæves med mindst 3 niveauer eller energiforbedres for mindst 3.000 kroner per kvadratmeter.

  Karensperioden på 5 år skal ikke gælde, hvis en andelsboligforening omdannes til udlejningsejendom. Det betyder, at andelsboliger ved vurderinger friholdes fra værditabet som følge af karensperioden.

  Aftalen stiller også krav til, at de renoveringer, der udføres, skal være grønne. Fremover skal en renovering løfte en ejendom op i energiklasse C eller løfte ejendommens energiklasse mindst 2 niveauer.

  Herudover er der indgået aftale om en lang række initiativer til styrkelse af lejerne.

  Fakta om udvalgte elementer i aftalen:

  - Spekulantstop: Der indføres en karensperiode, som betyder, at der efter overtagelse og gennemgribende modernisering af en ejendom skal gå 5 år, før lejefastsættelse må ske efter § 5, stk. 2.

  - Grønt incitament: Karensperioden på fem år bortfalder, hvis en ejendoms energiklasse hæves med mindst 3 niveauer eller energiforbedres for mindst 3.000 kroner per kvadratmeter.

  - Huslejebremse: Lejen vil fremover ikke kunne fastsættes væsentligt over det lejedes værdi (i praksis op til 10 procent over), men vil fremadrettet alene kunne fastsættes til maksimalt det lejedes værdi.

  - Grønt energikrav: Der indføres et skærpet grønt energikrav, så der først kan gennemføres forbedringer efter § 5, stk. 2, når ejendommen er bragt op på energiklasse C eller man har løftet ejendommens energiklasse mindst 2 niveauer.

  - Forbud mod ’flytte-penge’: Det skal fremover være forbudt for udlejer at tilbyde lejer penge for at opsige eller fraflytte sit lejemål.

  - Huslejenævn: Der sættes gang i en række initiativer, som vil styrke huslejenævnene og øge gennemsigtigheden i lejeniveauerne.

  - Besigtigelse: For at modvirke fup-moderniseringer, hvor udlejer udskifter nyere installationer alene for at opfylde beløbskrav, indføres krav om, at lejemålets stand før en 5.2-modernisering skal dokumenteres ved en besigtigelse fra huslejenævnet.