Gå til hovedindhold

Nye regler for fornyelse af handicapparkeringskort

Transportminister Benny Engelbrecht vil midlertidigt ændre reglerne for fornyelse af handicapparkeringskort, så borgere ikke risikerer at få en parkeringsafgift på baggrund af manglende lægeerklæringer. 

Indhold

  Det gælder i første omgang for borgere med et gyldigt handicapparkeringskort, der udløber i perioden fra 15. marts 2020 til og med 30. juni 2020. Borgere der ønsker et gyldigt parkeringskort fra og med den 1. juli 2020 skal ansøge herom. I den forbindelse skal borgere være opmærksomme på, at Dansk Handicaporganisationer har en sagsbehandlingstid på op til 4 uger for fornyelse af handicapparkeringskort.

  Efter de gældende regler gælder et handicapparkeringskort i udgangspunktet i 10 år. Fornyelse af handicapparkeringskortet kræver en fornyet lægeerklæring. Dansk Handicaporganisationer har oplyst til Transport- og Boligministeriet, at det i den nuværende COVID19-situation ikke er muligt for borgerne at få fornyet lægeerklæring.

  For borgere med et handicapparkeringskort, der udløber fra den 15. marts 2020 betyder det, at de kan risikere at få en afgift, såfremt de parkerer efter de lempelige regler, der gælder i medfør af parkeringskortet.

  Ministeren vil således fastsætte bestemmelse om en forlængelse af gyldigheden for de parkeringskort, der udløber den 15. marts 2020 til og med den 30. juni 2020. Dette indebærer, at private og offentlige parkeringsvagter ikke kan pålægge afgifter som følge af, at et i øvrigt gyldigt handicapparkeringskort er udløbet i perioden.

  Borgere der ønsker et gyldigt handicapparkeringskort fra og med 1. juli 2020 skal ansøge herom efter de almindelige regler i bekendtgørelse nr. 782 af 7. august 2019 om parkeringskort for personer med handicap og institutionskort således være gældende. Dette indebærer, at der ved ansøgning om fornyelse af handicapparkeringskort skal forelægge gyldig lægeerklæring fra autoriserede læge.

  Transport- og Boligministeriet skal i den forbindelse bemærke, at Danske Handicapforeninger har en sagsbehandlingstid op til 4 uger for forlængelse af handicapparkeringskort.