Nye retningslinjer for køreundervisning skal minimere smitte

Mandag den 20. april kan landets køreundervisere igen åbne dørene for nye elever. Det sker som led i den gradvise genåbning af samfundet. Men det vil være med et nyt sæt retningslinjer, der skal begrænse smittespredning.

Foto af trafik i en rundkørsel på Vesterbro
Foto: René Strandbygaard

19. april 2020

Regeringen åbner nu op for, at der atter kan gennemføres køreundervisning i skolevogne. Som led i den gradvise åbning af de liberale erhverv, vil landets kørelærere fra mandag 20. april kunne sende sine første elever ud på vejene. Praktisk køreundervisning har, som mange andre erhvervsaktiviteter med tæt fysisk kontakt, været lukket ned under coronakrisen, men som led i regeringens aftale med et bredt flertal af Folketingets partier 16. april, blev det besluttet, at også praktisk køreundervisning kan sættes i gang.

- Jeg er meget tilfreds med, at køreundervisningen nu bliver genoptaget. Jeg ved, det har utrolig stor betydning for landets kørelærere, men jeg glæder mig da også over, at de kommende bilister, der bare venter på at sætte sig bag rattet, nu endelig kan få den nødvendige undervisning. Det er samtidig klart, at køreundervisningen ikke bare kan gennemføres som før coronavirus ramte Danmark. Men jeg er fortrøstningsfuld i forhold til, at vi med de rette sundhedsfaglige retningslinjer kan sikre en forsvarlig køreundervisning, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Til disse retningslinjer hører blandt andet, at der for praktisk køreundervisning ikke bør være mere end én elev og én kørelærer per skolevogn. Det skal endvidere sikres, at alle kørelærere og elever overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, herunder at håndsprit skal være tilgængelig for både underviser og elev.

En væsentligt forudsætning for åbningen af de liberale serviceerhverv er, at arbejdspladserne indrettes på en sådan måde, at risikoen for smittespredning minimeres. Dette er særligt relevant i en række liberale serviceerhverv, hvor der i en normalsituation ikke kan være den anbefalede afstand mellem udbyder og kunde som følge af ydelsens karakter.

For landets køreundervisere betyder det, at der bør ske en grundig rengøring af de anvendte køretøjer, herunder køretøjer på lukkede pladser, før et køretøj overdrages til en anden underviser eller elev. Køreunderviseren bør sikre grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, og lave en plan for rengøring og desinfektion (efter en konkret vurdering) af kontaktpunkter.

- Regeringen tager nu de første skridt til en genåbning af Danmark. Det er glædeligt. Men det er helt afgørende, at vi i den kommende tid ikke glemmer at tage de forholdsregler, der er nødvendige for at begrænse smittespredningen. Vi må alle gøre vores bedste for at minimere smitterisikoen – samtidig med at vi sætter gang i samfundsøkonomien, siger Benny Engelbrecht.

Kontakt
Poul Aarøe Pedersen, fungerende pressechef for transportministeren, 29 32 98 47

Læs også

pdf

Retningslinjer for liberale erhverv

1,32 MB Download

Yderligere information

Kontakt Arbejdstilsynet for yderligere vejledning om en generel forsvarlig indretning af arbejdspladsen på: 7012 1288.

Kontakt den myndighedsfælles hotline på 7020 0233 angående generel information om myndighedernes anbefalinger og retningslinjer om COVID-19.