Omprioritering i luftfartspakken

Partierne bag luftfartspakken er enige om at omprioritere nogle af midlerne i luftfartspakken for at sikre, at pengene kommer ud og arbejde i 2020 til gavn for den danske luftfartssektor.

Fly set nedefra
Foto: Jan Eliassen/Naviair

03. december 2020

Luftfarten er ekstremt hårdt ramt af COVID-19, og der er brug for hjælp. Aktiviteten i luftfartssektoren i 2020 har været meget begrænset, og med den stigende smittespredning i 2. halvår af 2020 er aktiviteten fortsat lav.

Dette har desværre også betydet, at luftfartsbranchen ikke har fået fuld gavn af takststøtteordningen i luftfartspakken, som kompenserer for 50 pct. af lufthavnstaksten pr. passager. Partierne er derfor enige om at omprioritere midlerne mellem ordningerne, for at sikre at pengene kommer ud at arbejde til gavn for dansk luftfart og understøtter danske arbejdspladser og infrastruktur.

Partierne er således enige om at omprioritere 50 mio. kr. fra takststøtteordningen, således at ordningens ramme reduceres fra 160 mio. kr. til 110 mio. kr.

I stedet skal midlerne styrke de eksisterende ordninger for mindre, regionale lufthavne og hjælp til de danske luftfartsselskaber med driftsudgifter til opretholdelse af deres licens til erhvervsmæssig flyvning. Rammerne for disse ordninger øges til henholdsvis 35 mio. kr. og 40 mio. kr.

Partierne vil desuden omprioritere 5 mio. kr. til at støtte Bornholms Lufthavn, og 25 mio. til at dække en del af mindreindtægerne fra safety-bidraget i 2020, som følge af COVID-19, og derved mindske senere afgiftsstigninger. Støtten til Bornholms Lufthavn vil kræve statsstøtte godkendelse i EU.

Ordningerne administreres af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, og udløber den 31. december 2020.

Kontakt til ordførerne:
Thomas Jensen (S) tlf.: 61 62 41 78
Kristian Pihl Lorentzen (V) tlf.: 27 52 28 18
Rasmus Helveg Petersen (RV) tlf.: 61 62 55 41
Niels Flemming Hansen (K) tlf.: 61 62 32 21