Orientering om forsinkelse af offentliggørelse af listerne over udsatte boligområder på grund af COVID-19

Offentliggørelsen af listerne over udsatte boligområder vil i år ske senere, fordi situationen omkring COVID-19 har medført forsinkelser i udarbejdelsen af nogle af de data, der ligger til grund for listerne.

Boligblok med legeplads
Foto: Anne Prytz Schaldemose

20. november 2020

Det fremgår af lov om almene boliger § 61 a stk. 6, at boligministeren hvert år d. 1. december skal offentliggøre, hvilke boligområder der opfylder betingelserne for at optræde på listerne over udsatte boligområder.

Som følge af situationen omkring COVID-19 blev der i foråret 2020 lanceret en række hjælpepakker med henblik på at holde hånden under det danske erhvervsliv. Et af tiltagene omhandlede en generel udsættelse af de almindelige frister for personligt ejede virksomheder med hensyn til indberetninger af virksomhedsoverskud mv. til Skattestyrelsen for indkomståret 2019. Fristerne blev i den forbindelse rykket fra juni 2020 til 1. september 2020, hvilket har forsinket de indkomstdata, der skal anvendes til udarbejdelsen af listerne over udsatte boligområder.

Det betyder, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som er ansvarlig for udarbejdelsen af listerne over udsatte boligområder, ikke kan få data fra Danmarks Statistik tids nok til at behandle dem med henblik på offentliggørelse inden den 1. december 2020.

Listerne forventes derfor at blive offentliggjort en uges tid senere i år. Når Transport- og Boligministeriet kender den præcise dato, vil dette blive meddelt på ministeriets hjemmeside et par dage forud for selve offentliggørelsen.