Gå til hovedindhold
Nyhed

Politisk aftale om flere ladestandere og grønnere erhvervstransport

Regeringens hovedprioritet er lige nu at håndtere corona-krisen, men klimakrisen er ikke forsvundet, og det er klimaambitionerne heller ikke. I dag har regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgået en politisk aftale om at anvende 50 mio. kr. til flere ladestandere til elbiler og 25 mio. kr. til at fremme grøn erhvervstransport.

03. apr. 2020

Indhold

  Den grønne omstilling skal være en motor i genrejsningen af dansk økonomi efter corona-krisen. I dag har regeringen og et bredt flertal i Folketinget taget de første skridt i omstillingen af transportsektoren med en politisk aftale om udmøntningen af puljen til grøn transport fra Energiaftalen 2018. Uden nye tiltag forventes transportsektoren at udlede ca. 13 mio. ton CO2 i 2030. Det svarer til knap en tredjedel af Danmarks samlede drivhusgasudledninger, hvoraf vejtransporten vil stå for mere end 90 pct. Derfor er det afgørende, at vi får flere grønne biler – både personbiler, varebiler og lastbiler – på de danske veje.

  - Regeringens hovedfokus lige nu er corona-krisen. Samtidig har vi forsøgt at sikre fremdrift på klimadagsordenen, og nu er det lykkes at lande en aftale om flere ladestandere i hele landet. Det er enormt vigtigt, for uden ladestandere får vi ikke flere danskere til at udskifte benzinbilen med elbilen. Med aftalen sikrer vi også ladestandere og tankanlæg til grønne vare- og lastbiler, så vi kommer hele vejen rundt, siger Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen.

  Manglende ladestandere er en af årsagerne til, at danskerne fravælger elbilen. Derfor har regeringen og aftaleparterne prioriteret, at der nu kommer flere ladestandere langs rastepladserne ved motorvejene, på landevejene og foran etageejendommen, der ikke har adgang til opladning derhjemme. Puljen til erhvervstransport skal anvendes til at etablere ladestandere og tankanlæg til grønne vare- og lastbiler. Senere i år kommer regeringen med en klimahandlingsplan for transportsektoren.

  - Transportsektoren må og skal være grønnere og for at nå det mål, skal vi sikre de bedste betingelser for fremtidens grønne biler. Elbiler spiller i den forbindelse en meget vigtig rolle. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi med den nye aftale har lagt os op af Klimarådets anbefalinger og gør det nemmere at lade elbilerne op rundt omkring i hele landet, siger Transportminister Benny Engelbrecht.

  Aftalen er indgået mellem regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet. Forhandlingerne påbegyndte før COVID-19, og regeringen har valgt at gennemføre virtuelle forhandlinger for at kunne indgå den politiske aftale.

  Reaktioner fra ordførerne

  Kristian Pihl Lorentzen (V), Transportordfører
  - Venstre stod som del af den tidligere VLAK-regering bag den mest ambitiøse energiaftale i Danmarkshistorien. Her afsatte vi bl.a. midler til en grøn transportpulje, og jeg er rigtig glad for, at vi nu får den første del af denne pulje ud og virke. Dette er dog blot et skridt på vejen, for vi skal have gang i endnu flere tiltag for at sikre en grønnere transport.

  Andreas Steenberg (RV), Transportordfører
  - I Radikale Venstre er vi glade for, at der bliver taget små skridt i den her aftale, med bl.a. flere ladestandere. Vi forventer, at der bliver taget yderligere skridt i nær fremtid.

  Morten Messerschmidt (DF), Enegi- og klimaordfører
  - Opførelse af ladestandere er det vigtigste nu og her for at få flere over i elbilerne og skabe arbejdspladser rundt i landet med det samme. Vi har især prioriteret ladestandere i yderområderne, så det ikke kun kommer de store byer til gavn. Alle skal have mulighed for at køre i bil i fremtiden – også el-biler.

  Signe Munk (SF), Klimaordfører
  - Mange danskere er klar til at skifte til elbiler, men usikkerheden over om man kan få strøm på bilen spænder fortsat ben for, at bilkøberne gør noget ved det. Den usikkerhed tager vi nu det første skridt til at handle på. Særligt er jeg glad for, at vi nu giver støtte til, at der kommer flere ladestandere uden for byerne langs vejene i hele Danmark.

  Henning Hyllested (EL), Transportordfører
  - Det er fint, at vi nu får påbegyndt omstillingen til elbiler, men aftalen her er kun en spæd start. Vi skal anderledes op i omdrejninger, når vi snart skal til at forhandle klimahandlingsplaner. Jeg er specielt glad for, at det lykkedes Enhedslisten at få afsat penge til at undersøge færgernes potentiale i den grønne omstilling ved om-lægning til eldrift.

  Mette Abildgaard (KF), Klimaordfører
  - For Det Konservative Folkeparti har det været afgørende, at prioritere de 75
  mio., så vi får så meget grøn omstilling som muligt for pengene. Det gør vi ved at udrulle tanke- og ladeinfrastruktur, både for private og erhvervsliv. Det glæder os.

  Alex Vanopslagh (LA), Energi- og klimaordfører
  - Det er et relevant skridt i den grønne omstilling af transporten, at vi har fokus på udbygning af infrastruktur til elbiler og bedre muligheder for grønne løsninger inden for tung transport. For Liberal Alliance har det været vigtigt, at de private aktører er medfinansierende, således at omstillingen i et vist omfang fortsat er markedsbaseret.

  Josephine Fock (ALT), Politisk leder
  - For Alternativet har det været afgørende at fokusere på den grønne infrastruktur for vores transport. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu får en yderligere udbygning af elladestandere og omstilling af vores erhvervstransport, så vi får en langt grønnere infrastruktur, end vi har i dag. Dette her er kun første skridt, men et vigtigt skridt.

  Kontakt
  • Pressechef i Transport- og Boligministeriet Mia Josiassen,
  tlf. 72 26 70 75 e-mail: mij@trm.dk

  Ordfører
  • Anne Paulin (S), Energi- og klimaordfører tlf. 61 62 51 40
  • Thomas Jensen (S), Transportordfører tlf. 33 37 40 33
  • Kristian Pihl Lorentzen (V), Transportordfører tlf. 27 52 28 18
  • Tommy Ahlers (V), Klimaordfører tlf. 33 37 45 04
  • Ida Auken (RV), Energi- og klimaordfører tlf. 33 37 47 10
  • Andreas Steenberg (RV), Transportordfører tlf. 61 62 50 75
  • Morten Messerschmidt (DF), Energi- og klimaordfører tlf. 33 37 55 00
  • Rene Christinsen (DF), Finansordfører tlf. 33 37 51 22
  • Anne Berthelsen (SF), Transportordfører tlf. 61 62 30 68
  • Signe Munk (SF), Klimaordfører tlf. 61 62 40 90
  • Søren Egge (EL), Energiordfører tlf. 61 62 45 43
  • Henning Hyllested (EL), Transportordfører tlf. 61 62 51 01
  • Mette Abildgaard (KF), Klimaordfører tlf. 61 62 46 42
  • Orla Østerby (KF), Energiordfører tlf. 61 62 49 14
  • Alex Vanopslagh (LA), Energi- og klimaordfører tlf. 61 62 56 66
  • Josephine Fock (ALT), Politisk leder
  • Torsten Gejl (ALT), Energi- og klimaordfører tlf. 61 62 46 51

  Baggrund
  Med Energiaftalen fra juni 2018 blev det aftalt at afsætte i alt 500 mio. kr. i perioden 2020-2024 med henblik på at understøtte grønne løsninger i transportsektoren. Regeringen og aftaleparterne er enige om, at udmøntningen af puljen til grøn transport i 2020 skal understøtte udbygningen af ladeinfrastrukturen til elbiler og omstillingen af erhvervstransporten. I 2020 afsættes der en pulje på 50 mio. kr. til udbredelse af ladeinfrastruktur til elbiler og varebiler og en pulje på 25 mio. kr. til omstilling af erhvervstransporten.

  Aftalen indeholder følgende tiltag:

  • Pulje på 50 mio. kr. skal udbrede offentlig tilgængelig ladeinfrastruktur til elbiler på motorvejsnettet, i områder uden for byerne og i byerne. Puljen skal bidrage til at etablere den basale ladeinfrastruktur, som binder landet sammen. Den del af puljen, der går til motorvejsnettet skal særligt bidrage til, at der kommer flere lynladere. I byerne skal puljen bl.a. bidrage til, at dem, som ikke har adgang til hjemmeopladning, også kan oplade deres elbiler.
  • Pulje på 25 mio. kr. til omstilling af erhvervstransport skal fremme etablering af offentlig tilgængelig ladeinfrastruktur og tankanlæg til grønne vare- og lastbiler, der anvender alternative drivmidler. Puljen kan endvidere anvendes til pilotprojekter, hvor der både indgår tilskud til køretøjer og infrastruktur. Det vil her være afgørende, at der er privat medfinansiering af merprisen for de grønne køretøjer, samt at det sker, hvor der er behov for en understøttelse af markedet.
  • Det er blev også aftalt, at man skal se nærmere på, hvordan det kan blive nemmere at betale for opladning ved offentligt tilgængelige ladestandere. Ligesom man vil undersøge, hvordan puljen i kommende år vil kunne understøtte den grønne omstilling af færger.