Gå til hovedindhold
Nyhed

Politisk aftale om grønne busser og klimasamarbejdsaftaler

Regeringen, RV, SF, EL og ALT er enige en aftale, der udmønter 75 millioner kroner til grønne regionale busser, ligesom transportministeren skal indgå klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik med landets største kommuner. Begge tiltag skal være med til at accelerere den grønne omstilling af bustrafikken frem mod 2030.

22. apr. 2020

Indhold

  Transportminister Benny Engelbrecht og transportordførerne fra RV, SF, EL og ALT har aftalt, hvordan de 75 millioner kroner, der på finansloven blev afsat til en grøn buspulje, bedst kan bidrage til at gøre den kollektive bustrafik endnu grønnere. Det er aftalt, at buspuljen skal prioriteres til grøn omstilling af den regionale bustrafik og bustrafik på øer.

  - Regeringens primære fokusområde lige nu er håndteringen af COVID-19. Men når hverdagen vender tilbage, er det vigtigt, at vi får gjort den kollektive trafik endnu grønnere, end den er i dag. Derfor er jeg er meget tilfreds med, at vi har indgået en aftale, som skal være med til at sætte yderligere gang i den grønne omstilling af bustrafikken rundt omkring i hele landet, siger transportminister Benny Engelbrecht.

  Som led i den nye aftale skal der også indgås såkaldte klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik med landets største kommuner. Det er parternes forhåbning, at de store kommuner vil være bannerfører for den grønne omstilling, og at de øvrige kommuner og regionerne vil følge trop. Aftalerne skal være med til at sikre, at der bliver lagt en ambitiøs plan for grøn omstilling af den samlede kollektive bustrafik frem mod 2030. Der kan dog også være tale om andre transportelementer end busser såsom indkøb af grøn taxikørsel eller omstilling af den kommunale bilflåde.

  - Vi startede med et finanslovsudspil uden et eneste grønt initiativ, men endte med en aftale, der tager nogle skridt i forhold til vores mål om 70 pct Co2-reduktion. Investeringerne i klimavenlige busser er et af vores resultater, og vi er glade for, at vi kan få de penge ud at rulle, siger transportordfører Andreas Steenberg (RV).

  Den regionale buskørsel er karakteriseret ved lange ruter på tværs af kommunegrænser. Det kan gøre det sværere og mere omkostningsfuldt at finde grønne løsninger. Derfor er regional buskørsel og buskørsel på øer også prioriteret i den nye aftale.

  - Vi er specielt glade for, at buspuljen bliver forbeholdt regionerne. Det er dem, der har de største udfordringer med den grønne omstilling af buskørslen, og samtidig dem, der har færrest penge til at investere i den kollektive trafik. Aftalen her sikrer, at regionerne kommer med på vognen, og er endnu et skridt i omstillingen af transportsektoren i en grøn retning, siger transportordfører Henning Hyllested (EL).

  Der er meromkostninger forbundet med omstilling af buskørsel til grøn trafik. Derfor bliver det med den nye aftale også muligt for regioner og øer at søge om midler i den grønne buspulje til dækning af deres meromkostninger i forbindelse med den grønne omstilling af bustrafikken.

  - Der er virkelig brug for en samlet strategi for den grønne omstilling af bustrafikken, så den bliver mere klima- og miljøvenlig så hurtigt som muligt. Til efteråret samler vi trådene, og så må der stilles krav til de kommuner, som skal have mere end et kærligt skub bagi for at komme i gang. Men nu tager vi et første skridt og laver klimasamarbejdsaftaler med landets største kommuner om deres planer samtidig med, at vi giver hjælp til grønnere bustrafik på øerne og de lange, regionale ruter på tværs af kommunegrænserne, som er noget af det sværeste og mest omkostningstunge at gøre grønne. Bagefter kigger vi på, hvad vi mere kan gøre, siger transportordfører Anne Valentina Berthelsen (SF).

  Den grønne omstilling af den kollektive trafik er allerede i fuld gang. Ved indgangen til 2020 var der 342 grønne busser på de danske veje - svarende til ca. 10 procent af den samlede busflåde til kollektiv trafik - som kørte på grønne energiformer som for eksempel el, biogas eller biodiesel.

  - Jeg er glad for, at vi har opnået enighed om at udmønte endnu en del af finansloven til den grønne omstilling. Med denne aftale fremmer vi den grønne kollektive trafik og antallet af busser på grønne energiformer på tværs af landet og sikrer klimasamarbejdsaftaler med landets største kommuner, siger politisk leder Josephine Fock (ALT).