Gå til hovedindhold

Positive effekter ved hurtigere oprydning efter uheld på motorvejene

Vejdirektoratet har gennemført et pilotforsøg med oprydning efter uheld på Fynske Motorvej, som viser gode effekter af de afprøvede initiativer inden for nye løsninger med brug af materiel til oprydning, optimering af arbejdsgange ved uheld, tilstedeværelse af rette kompetencer på uheldsstedet og samarbejde.

Indhold

  Trafikken på motorvejene er steget med 39 procent siden 2010, og det medfører stigende gener for trafikanterne i form af trængsel og øget rejsetid. Det er baggrunden for, at transportminister Benny Engelbrecht ønsker at indgå en bred infrastrukturaftale, hvor vejudvidelser forventes at indgå, så der også i fremtiden er veje, som fremtidens grønne biler kan køre på. I mellemtiden mener ministeren, at vi skal kigge på, hvad vi ellers kan gøre for at frigive plads på vejene.

  - Det er frustrerende for den enkelte trafikant at blive fanget i lange og uventede trafikkøer midt i en travl hverdag. Det tror jeg, at de fleste gerne vil slippe for. Derudover koster det rigtig mange penge for samfundet, når trafikanterne skal sidde i kø på grund af uheld på vejene. Derfor skal vi gøre, hvad vi kan for at sikre, at spildtiden bliver så kort som mulig, siger transportminister Benny Engelbrecht.

  Ministeren ser positivt på resultaterne af et toårigt pilotforsøg på Fynske Motorvej, hvor Vejdirektoratet har afprøvet initiativer, der ved uheld kan reducere tidstabet og risikoen for ekstra uheld.

  - Indsatsen for at rydde op efter uheld skal ske så hurtigt og effektivt som muligt samtidig med, at oprydningen selvfølgelig skal foregå på forsvarlig vis, udtaler transportministeren, som nu vil undersøge mulige finansieringsmuligheder til at fastholde og bygge videre på de gode erfaringer

  Fakta

  • Vejdirektoratet igangsatte pilotforsøget i maj 2018 og har gennemført det i samarbejde med Rigspolitiet, Fyns Politi, de kommunale redningsberedskaber (Trekantområdets Brandvæsen og Beredskab Fyn), Region Syddanmark og Beredskabsstyrelsen.
  • Forsøget viser gode effekter af de afprøvede initiativer inden for nye løsninger med brug af materiel til oprydning, optimering af arbejdsgange ved uheld, tilstedeværelse af rette kompetencer på uheldsstedet og samarbejde.
  • Vejdirektoratets beregninger viser, at det samfundsøkonomiske tidstab ved trængsel i forbindelse med uheld på motorveje, er steget med 27 % fra 2016 til 2018, og at tabet udgjorde ca. 630 mio. kr. i 2018.
  • Ud over konsekvenser i form af øget rejsetid, betyder uheldene også, at rejsetiden bliver mindre forudsigelig.