Gå til hovedindhold
Nyhed

Sammenbrud i forhandlinger om boligindgreb

Der er ikke flertal for at gribe ind over for udenlandske kapitalfonde på boligmarkedet. Boligminister Kaare Dybvad Bek har derfor besluttet at indstille forhandlingerne.

29. jan. 2020

Indhold

  Efter flere måneders forhandlinger om en politisk aftale, der skal stoppe udenlandske kapitalfondes opkøb af billige lejeboliger, har boligminister Kaare Dybvad Bek valgt at indstille forhandlingerne.

  - Regeringen har haft en klar ambition om at sætte en stopper for internationale kapitalfonde og kortsigtede spekulanter på det danske boligmarked. Men jeg må konstatere, at der ikke er opbakning i Folketinget, siger boligminister Kaare Dybvad Bek.

  Forhandlingernes helt store stridspunkt har handlet om det såkaldte spekulantstop, der skulle ramme de mest kortsigtede investorer. Her har regeringen foreslået at indføre en karensperiode på syv år, før en udlejer kan hæve huslejen efter reglerne om en § 5, stk. 2-modernisering.

  - Jeg har hele tiden sagt, at jeg kun ville lave et indgreb, hvis det reelt ville ramme de kortsigtede spekulanter, samtidig med at vi friholder andelsboligerne. Derfor foreslog vi et spekulantstop, fordi det vil ramme de meget kortsigtede spekulanter og ifølge Finanstilsynet ikke vil ramme andelsboligerne. Derfor er jeg selvfølgelig også lidt uforstående over for, at der ikke er opbakning til forslaget.

  Kaare Dybvad Bek understreger, at han er nervøs for, at opkøbene af de billige lejeboliger i særligt København nu vil fortsætte:

  - Vi har i de senere år set eksempler på udlejere, der chikanerer deres lejere og forsøger at presse dem ud, for at kunne hæve huslejen. Det er klart, at jeg er nervøs for, at vi nu fortsat vil opleve det pres på vores billige lejeboliger, siger Kaare Dybvad Bek.

  Fakta om udvalgte elementer i regeringens udspil:

  • Spekulantstop: Der indføres en karensperiode, som betyder, at der efter overtagelse og gennemgribende modernisering af en ejendom skal gå 7 år, før lejefastsættelse må ske efter § 5, stk. 2.
  • Huslejebremse: Lejen vil fremover ikke kunne fastsættes væsentligt over det lejedes værdi (i praksis op til 10 procent over), men vil fremadrettet alene kunne fastsættes til maksimalt det lejedes værdi.
  • Grønt energikrav: Der indføres et skærpet grønt energikrav, så ejendommen skal være bragt op på energiklasse C eller med to energiklasser før § 5, stk. 2 kan finde anvendelse.
  • Huslejenævn: Regeringen har spillet ud med en række forslag til en styrkelse af huslejenævnene.
  • Andelsboliger: Karensperioden på syv år skal ikke gælde, hvis en andelsboligforening omdannes til udlejningsejendom. Det betyder, at andelsboliger ved vurderinger friholdes fra værditabet som følge af karensperioden.