Gå til hovedindhold

Virksomhederne bør bidrage til at begrænse belastningen på den kollektive trafik

Større virksomheder, hvor en større andel af medarbejderne bruger den kollektive trafik, opfordres til at gennemføre tiltag, der mindsker belastningen af den kollektive transport - særligt i myldretiden.

Indhold

  Den gradvise genåbning af samfundet vil føre til, at passagertallene i den kollektive trafik igen vil stige. For at det ikke skal føre til for stor tæthed mellem passagererne, vil der blive implementeret en markant opskalering af den kollektive trafik fra tirsdag den 14. april 2020. Det vil være både i form af flere afgange og mere kapacitet.

  Efterhånden som flere og flere passagerer vender tilbage, er det afgørende, at også passagerernes rejsetidspunkter og -omfang tilrettelægges med henblik på at sikre tilstrækkelig afstand mellem passagererne. Det betyder, at efterspørgsel i særligt myldretiderne skal holdes betydeligt under efterspørgselsniveauet i den kollektive trafik i en normalsituation, hvor det accepteres, at passagererne står/sidder tæt.

  - Det er vigtigt, at vi fortsat undgår trængsel i den kollektive trafik, så de, der er afhængige af den – for eksempel pendlere og skoleelever - kan være trygge ved at bruge den, siger transportminister Benny Engelbrecht og fortsætter:

  - Vi har egentlig rigeligt med kapacitet i det danske kollektive trafiksystem, hvis vi ser over hele dagen. Trafikken er dog meget ulige fordelt og klumper sig sammen i myldretiderne. Vi har derfor et fælles ansvar for at gøre, hvad vi kan for at sprede myldretiden ud.

  Brugere, skoler og arbejdspladser skal bidrage til at sprede trafikken ud gennem fleksibel planlægning.

  Der vil være behov for, at de private arbejdspladser indtænker deres potentielle belastning på den kollektive transport i tilrettelæggelsen af arbejdet på arbejdspladsen.

  Opfordring til virksomhederne
  Større virksomheder, hvor en større andel af medarbejderne anvender kollektiv transport opfordres til at udarbejde en plan med tiltag, der har til formål at reducere belastningen af den kollektive transport i særligt myldretiden. Det kan for eksempel dreje sig om:

  • Ændrede arbejdstider, der medfører at myldretiden for de ansatte undgås.
  • Øget brug af forskudt hjemmearbejde.
  • Opfordring til øget brug af cykel til arbejde for eksempel gennem cykelklubber på arbejdspladsen mv.
  • Opfordring til øget brug af privatbilspendling.
  • Facilitering af samkørsel med, dog under iagttagelse af at der højst bør køre 3 personer sammen, og at det er de samme, der kører sammen fra gang til gang.