Gå til hovedindhold
Nyhed

150 millioner kroner til endnu flere ladestandere i 2022

En pulje på 150 millioner kroner til medfinansiering af ladestandere på offentligt tilgængelige arealer skal sætte yderligere gang i udrulningen af ladeinfrastruktur på kommunale og private områder i 2022.

22. dec. 2021

Indhold

  150 millioner kroner fra Grøn transportpulje I skal medvirke til, at endnu flere ladestandere bliver etableret på kommunale og private arealer. Det er partierne bag puljen (regeringen, V, DF, SF, RV, EL, K, LA og ALT) der nu enige om, hvordan midlerne fra puljen skal fordeles. Pengene til medfinansiering af offentligt tilgængelige ladestandere i 2022 fordeles med 100 millioner kroner til ladestandere på kommunale arealer og med 50 millioner kroner til ladestandere på private arealer.

  - Det skal være en reel mulighed for alle danskere at skifte den fossile bil ud med en elbil. Det kræver gode lademuligheder både langs vejene og i særdeleshed også i byerne, hvor langt de fleste bor og arbejder. Derfor medfinansierer vi opsætningen af endnu flere ladestandere på kommunale og private arealer med den grønne transportpulje, så vi får flere ladestandere i gadebilledet fra nu af, siger transportminister Benny Engelbrecht.

  Midlerne til offentligt tilgængelige ladestandere på private arealer kan søges af ladestanderoperatører og partnerskaber, herunder partnerskaber mellem regioner og private aktører til medfinansiering af totalomkostningerne ved opsætning af lyn- og hurtigladestandere. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 25 procent af projekternes totalomkostninger og maksimalt 75.000 eksklusiv moms per ladeudtag på en hurtigladestander og 220.000 kr. eksklusiv moms per ladeudtag på en lynladestander.

  Kommunerne kan søge midlerne fra puljen til medfinansiering af det behov for betaling fra kommune, der viser sig på baggrund af konkrete udbud med private operatører om at opstille ladeinfrastruktur. Kommunerne kan opnå medfinansiering på 50 procent af den totale kommunale betaling. Puljen fordeles efter først-til-mølle-princippet frem til den 1. november 2022 eller til der ikke er flere midler i puljen. Dog kan den enkelte kommune kun opnå en andel fra puljen svarende til to gange kommunens andel af befolkningstallet i Danmark. Fx Odense Kommune har 205.509 indbyggere, hvilket svarer til cirka 3,5 procent af befolkningen i Danmark. Odense Kommune kan derfor maksimalt søge 7 millioner kroner fra puljen til medfinansiering af offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale arealer.

  Fakta

  Med aftale om udmøntning af pulje til grøn transport af 25 juni 2021 blev der afsat i alt 215 millioner kroner til medfinansiering af offentligt tilgængelige ladestandere, hvoraf 65 mio. kr. blev udmøntet i 2021 til medfinansiering af offentligt tilgængelige ladestandere på private arealer.

  Puljen administreres af Vejdirektoratet, og til administration afsættes 2 procent af puljen.

  Kontaktoplysninger til ordførere:

  Socialdemokratiet:
  Thomas Jensen, Thomas.Jensen@ft.dk 61624178

  Venstre:
  Kristian Pihl Lorentzen, Kristian.Lorentzen@ft.dk, 27 52 28 18

  Dansk Folkeparti
  Hans Kristian Skibby, Hans.Skibby@ft.dk, 61 62 42 31

  Socialistisk Folkeparti:
  Anne Valentina Berthelsen, Anne.Berthelsen@ft.dk 61624090

  Radikale Venstre:
  Rasmus Helveg Petersen, Rasmus.Helveg.Petersen@ft.dk 61625541

  Enhedslisten:
  Henning Hyllested, Henning.Hyllested@ft.dk, 61625101

  Det Konservative Folkeparti
  Niels Flemming Hansen, Niels.Hansen@ft.dk, 61 62 32 21

  Liberal Alliance
  Ole Birk Olesen, Ole.Birk@ft.dk, 61 62 51 76

  Alternativet
  Torsten Gejl, Torsten.Gejl@ft.dk, 61 62 46 51

  Kontakt transportminister Benny Engelbrecht via Transportministeriets pressetelefon: 33 11 00 14