Gå til hovedindhold

71 kontroller mod social dumping i første halvår af 2021

Statens Kontrolenhed for Arbejdsklausuler har i første halvår gennemført 71 kontrolbesøg, hvor løn- og arbejdsvilkår på statens arbejdspladser blev gået efter i sømmene.

Indhold

  Kontrolenheden for Arbejdsklausuler skal kontrollere, at leverandører og deres underleverandører, der udfører arbejde for staten, overholder kontraktbestemmelser om løn- og arbejdsvilkår. Enheden kontrollerer overholdelsen af arbejdsklausuler i kontrakter på bygge- og anlægsområdet på Transportministeriets arbejdspladser og derudover også kontrakter i Statens Indkøbsprogram, der er indgået af Økonomistyrelsen.

  - Vi skal sikre, at der er ordentlige løn- og arbejdsvilkår på alle arbejdspladser. Derfor har regeringen oprettet en kontrolenhed, der tager ud til statslige arbejdspladser og undersøger, om alt er, som det skal være. Ofte er der lange leverandørkæder med lang vej fra direktøren til medarbejderen på gulvet, og det er Kontrolenhedens opgave at være helt ude i yderste led, om det er på byggepladsen eller i de statslige kontorer. Det er en både vigtig og krævende opgave, og selvom enheden kun har været i gang i et år, viser de allerede gode resultater, siger transportminister Benny Engelbrecht.

  Kontrolenheden udfører to typer af kontroller: Fysiske kontroller og dokumentkontroller. Ved fysiske kontrolbesøg på arbejdspladser screener Kontrolenheden medarbejdernes løn- og arbejdsvilkår. Det sker ved samtaler med medarbejdere og ledelsen på arbejdspladsen. Medfører besøget en mistanke om misligholdelse af kontrakten, kan enheden foretage en dokumentkontrol. Her indhenter Kontrolenheden dokumentation fra hovedleverandøren og evt. også fra medarbejderne, det kan eksempelvis være løn- og timesedler.

  Kontroller første halvår 2021

  Fra første januar til og med juni 2021 har Kontrolenheden foretaget 71 kontrolbesøg. Enheden har afsluttet 41 sager, og i otte sager viste sagsforløbet, at der var begrundet mistanke om misligholdelse af arbejdsklausulen. I de tilfælde har enheden indkaldt de involverede parter til et opfølgningsmøde, hvorefter kontraktholder kan gå videre med sagen og få udbedret forholdene.

  Ved afslutningen af første halvår af 2021 har Kontrolenheden 35 sager, som fortsat pågår. Når Kontrolenheden modtager dokumentation fra de involverede parter og afslutter sit analysearbejde, vil resultaterne herfra ligeledes offentliggøres.

  I 2021 har Kontrolenheden blandt andet haft fokus på arbejdspladser med en stor andel af udenlandsk arbejdskraft, lange leverandørkæder og arbejdspladser, der ofte gør brug af ufaglærte medarbejdere. Kontrolenhedens arbejde afrapporteres hvert halve år.