Gå til hovedindhold
Nyhed

Aftale om 520 millioner kroner til fremme af cyklisme på plads

I december blev der i Aftale om grøn omstilling af vejtransporten afsat 370 millioner kroner til cykelstier langs statsveje og 150 millioner kroner til medfinansiering af cykelprojekter ved kommunale veje. Aftalepartierne er nu enige om at udmønte midler til 20 konkrete cykelprojekter på statsvejene samt at igangsætte puljen til kommunale projekter.

16. feb. 2021

Indhold

  Det er regeringen, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre, der står bag aftalen. Partierne har ønsket at understøtte et mere sammenhængende cykelstinet, som gør cyklen til en mere attraktiv transportform.

  Transportminister Benny Engelbrecht siger:

  - 520 millioner kroner øremærket til cykelprojekter er et stor skridt i den rigtige retning mod at fremme den grønne mobilitet i Danmark. Vi er enige om, at midlerne skal gå til cykelprojekter, der er med til at gøre det mere attraktivt at tage cyklen, eksempelvis skal der være bedre adgang til den kollektive trafik med sikre og gode cykelstier.

  Transportordfører fra SF Anne Valentina Berthelsen tilføjer:

  - Cyklen er en vigtig del af den grønne omstilling af transportsektoren, men det kræver altså, at vi forbedrer forholdene for cyklister markant og investerer i flere cykelstier, så det bliver mere tillokkende og trygt at cykle i hverdagen. Det er der især behov for uden for de store byer, hvor folk skal langs en statsvej for at komme til og fra alting. At vi får bygget de her cykelstier kan derfor være med til at gøre cyklen mere attraktiv for de mennesker, som har et godt stykke vej at cykle uden for de store byer, og det er jeg rigtig glad for!

  Rasmus Vestergaard Madsen, transportordfører for Enhedslisten, istemmer:

  - Jeg er helt enormt glad for, at vi i dag kan præsentere 20 nye cykelstier, som vil sikre skolebørn en sikker skolevej, og som gør det nemmere for flere danskere at tage cyklen på arbejde. Rigtig mange danskere, også på landet, vil nemlig gerne tage cyklen, hvis det er sikkert og infrastrukturen er til det. Dagens aftale er en rigtig god start, men hvis flere danskere skal opleve cyklen som et reelt grønt alternativ til at holde i lange bilkøer, er der brug for, at vi fortsat investerer markant i at udbrede cykelstinettet.

  Rasmus Helveg Petersen, transportordfører fra Radikale Venstre, tilføjer:

  - Vi har – ud over de konkrete projekter – også taget en principbeslutning om, at cykelstien ved Hvidkilde skal behandles som et statsvejs-projekt, selvom den konkrete linjeføring kommer til at gå på kommunal vej. Dermed kan vi nu gå i snak med Svendborg Kommune om linjeføring, og så kan vi finansiere cykelstien med en statslig bevilling.

  - Samtidig er jeg glad for de fine konkrete projekter, der nu bliver til virkelighed. Jeg kommer selv til at bruge cykelstierne ved Faaborg og på Langeland. De bliver til stor gavn og glæde.

  Socialdemokratiets transportordfører, Thomas Jensen, afslutter:

  - Med aftalen giver vi flere danskere mulighed for at cykle trygt langs flere statsveje og vi sikrer dermed mulighed for mere frihed for den enkeltes transportvalg og mulighed for en grønnere og sundere måde at transportere sig på i hverdagen.

  I forhold til det videre arbejde skal Vejdirektoratet nu udarbejde en tidsplan for anlæg af cykelprojekterne langs statsvejene. Derudover står Vejdirektoratet også for ansøgningsprocessen om midlerne til kommunale cykelprojekter, hvor kommunerne skal medfinansiere 50 procent af anlægsudgifterne.